Kviečiu skirti 1,2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Geg 9

Dienoraštis (Gegužės 9d., Indija)

Gegužės 9 diena

Pirmadienis

Vrindavanas, Indija

Sveiki mielieji,

Ką tik pavalgiau pusryčius ir sėdau prie dienoraščio. Mano kasdieniniai pusryčiai – puodukas vandens ((nors puoduko net neturiu)) ir keletas mango vaisių. Indijoje dabar mangų sezonas ir jie čia auga kaip pas mus obuoliai, todėl juos pardavinėja ant kiekvieno kampo.

Kokia jų kaina? Dabar vienas kilogramas kainuoja – 1 eurą. Atrodo, kad kilogramas daug, tačiau vakar nupirkau du kilogramus – tai į tuos du kilogramus įėjo tik 5 mango vaisiai.

Šiandien ryte parikramoje (šventos vietos apėjime aplink Vrindavaną) turėjau nuostabų susitikimą su vieną močiute.

Šiandien ryte į piligriminę kelionę išėjau 4 ryto. Tuo metu lauke buvo dar tamsu, tačiau žmonės tuo piligiriminiu keliu eina dieną – naktį. Taigi aš irgi ėjau melsdamasis. Kaip visada bendravau su medžiais ir sutiktomis karvėmis. Pagal etiketą ir gero ženklo sistemą, visas gyvas būtybes reikia apeiti iš dešinės pusės. Ir štai priekyje aš pamačiau dar tamsoje, kaip viena močiutė pasilenkė ir palietė karvei gulėjusiai ant žemės kanopas, paskui pakėlė jos uodegą ir ta uodega palietė sau kaktą. Po to pamačiau, kad ji kažką duoda karvei valgyti.

Priėjau ir aš prie tos karvytės, nes ji buvo mano kelyje ir aš paliečiau tos karvytės kanopas, taip dažniausiai darau visoms karvėms, jeigu jos tik guli ir patogu prieiti, ir pakėles jos uodegą taip pat paliečiau savo kaktą. Ir jau norėjau eiti toliau, tačiau ta močiutė, maždaug gal aštuoniasdešimties metų, stvėrė mane už vienos rankos, o kita savo ranka atkišo mažą lėkštute iš bananų lapų, kurioje buvo iškepti du blynai. Ji man parodė, kad aš turiu juos paduoti tai karvytei. Aš paėmiau iš jos tą lėkštute ir pajaučiau, kad tie blynai dar šilti. Na pagalvojau, nieko sau, ji taip anksti atsikėlė, iškepė blynų ir išėjo į piligiriminę kelionę ir dar maitina karves. Aišku karvytė patenkinta tuos blynus suvalgė. Kai aš atsisukau į močiutę ji vėl ištiesė ranką su kita lėkštute, o ten buvo du sausainiai. Na pagalvojau, čia gi tikrai dvasinis pasaulis. Mes dažniausiai nematome kas užkuliuose vyksta ir dažnai galvojame, kad kažkas badauja, tačiau pasirodo anksti ryte arba naktį Dievas per tokius žmones, kaip ši močiutė pamaitina ir karves ir šunis, ir beždžiones. Kai karvytė suvalgė ir sausainius, aš nusprendžiau tai močiutei atsidėkoti. Aš susiradau savo maišelyje popierinių rupijų kupiūrų ir ištiesiau tai močiutei. Tačiau ką jūs manote, ta močiutė pradėjo rankomis mojuoti, kad nieko neims ir kad aš sau eičiau toliau.

Na ir malonė pagalvojau eidamas toliau. Kaip Viešpats tamsų rytą, kažkur Indijoje pamoko būti nuolankiu, geru, dalytis su visais ir visus mylėti. Tai tikrų tikriausia Dievo malonė, kuri įkvepia toliau visiems tarnauti, tiesiog atiduodant save.

Kokį šiandien mes perskaitysime laišką? Perskaitysime vieną tikrai įdomų laišką ir atsakymas to laiško siutėjai, gal padės analogiškos situacijos žmonėms.

Paskaitykime lašką.

Labas vakaras, labai dėkoju Jums už paskaitas, jos man padeda gyventi, tampu išmintingesnė. Noriu paklausti, kokią paskirtį turi atlikti moteris kuri nuo gimimo negali turėti vaikų? Turiu draugą, bet jau kelintą kartą santykiai nesusiklosto. Šis draugas žino, kad negaliu turėt vaikų, bet jisai jų ir nenori pats. Buvau susikūrusi šeimos modelį: vyras - vaikai... Deja viskas sugriuvo, sužinojus tiesą. Žmonių spaudimas ir laikyta paslaptis, privedė prie kraštutinimų. Vartojau alkoholį, susirgau ūmia depresija ir net galvojau apie savižudybę. Atsidūriau depresijų ligoninėje. Antri metai kovoju su depresija, geriu vaistus. Pradedu atrasti save iš naujo, negeriu alkoholio, lankausi šventėse kur nėra alkoholio. Skaitau psichologinę, vedų literatūrą. Situacija gėrėja, tik dar nesuprantu kokia mano paskirtis šioje žemėje... ką aš turiu daryti. Dėkoju,kad perskaitėte. Su pagarba lauksiu atsakymo. Gražaus vakaro.

Atsakymas:

Kokie šio laiško svarbiausi momentai?

1. Kokią paskirtį turi atlikti moteris, kuri nuo gimimo negali turėti vaikų?

2. Turi draugą, bet jau kelintą kartą santykiai nesusiklosto ir jis vaikų nenori.

3. Moteris iš nevilties vartojo alkohlį, sirgo depresija, galvojo apie savižudybę, gulėjo ligoninėje.

4. Kovoja dar vis su depresija gerdama vaistus, nebegeria alkoholio, lankosi šventėse, kur nėra alkoholio, skaito psichologinę ir vedinę literatūrą.

5. Nežino kokia jos paskirtis šioje Žemėje ir klausia ką ji turi daryti.

Atsakymas:

1.  Na pirmiausiai koks bebūtų sunkus šios moters likimas, aš žaviuosi, kad ji po truputį atsitiesia, kad išdrįso parašyti laišką, kad švarėja jos širdis ir kad gerėja karma.

Antra aš žaviuosi ja, kad ji uždavė patį svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenimo prasmės klausmą – KOKIA JOS PASKIRTIS ŠIOJE ŽEMĖJE?

Mieloji moterie, Jūs antras žmogus po karvės su močiute, mane šiandien pradžiuginęs.

Pagrindinė Jūsų, mano ir visų žmonių paskirtis viena – ATKURTI UŽMIRŠTUS MEILĖS SANTYKIUS SU DIEVU.

Tai reiškia, kad Jūs ir aš, esame užmiršę, kad mes amžini, kad mus sukūrė Dievas, užmiršę kaip tas Dievas atrodo, kur Jis gyvena ir nieko Jam nejaučiam, net nieko apie Jį nežinome.

Paaukokite visą savo gyvenimą skaitydama apie Dievą, klausydama paskaitų apie Dievą, žiūrėdama į paveikslus, kurie vaizduoja Dievą, žiūrėdama ir lenkdamasi Dievo statuloms, lankydamasi bažnyčiose, šventyklose, šventose vietose, susiraskite dvasinį mokytoją, kuris Jus ištemtų iš žemiško pragaro, iš ligų, iš senatvės. Šlovinkite Dievo didybę giedodama Jam giesmes, kartodama Jo šventus vardus. Ir Jūs pajausite, kad tikrai gyvenate, kad tikrai Jūs esate nemirtinga.

Vedos sako, kad Jūs turite vaikų. Atminkite kiekvienas sutiktas vaikas – tai Jūsų vaikas. Išmokite tai pajausti. Kiekvienas moteris turėtų būti savo vidumi visies vaikams – mama. Todėl galite bendrauti, globoti kaimynų, giminaičių, vaikų namų vaikus.

2.  Dėl draugo. Atminkite Jūs turite tik vieną draugą – Dievą. Jis niekada Jūs neišduos, visada Jus priims ir visada Jus paguos.

Kas liečia žemišką draugą, tai priimkite Jį tokį koks Jis yra. Nieko iš Jo nesitikėkite ir tada būsite laisva. Jeigu negalite susituokti, tai Jūsų gyvenimas bus nuodėmingas ir jis ves tik į degradaciją. Jeigu Jis Jūsų neima į žmonas, tai Jis ne draugas, tik ekpsplotatorius, jeigu Jūs nenorite tekėti – tai irgi tada savanaudė. Išmokite gyventi tvarkingai, kad ir palaipsniui, tada ateityje Jūsų gyvenime bus mažiau sunkumų. Bet kokiu atveju gyvenimas ne santuokoje yra palaidas gyvenimas.

1.  Vartojote praeityje nuodus. Pamirškite tai. Jau nebevartojate ir nevartokite. Radote kitą skonį ir tą skonį stiprinkite. Nesmerkite savęs. Kas nepapuola šiais laikais į vieną ar kitą duobę? Svarbu, kad išlipote. Net negalvokite apie praeitį, Jūs – naujas žmogus. Eikite tik į priekį. Išsivaduokite nuo praeities melsdamasi.

2.  Kovoja su depresija ir t.t.

Depresija – tai savanaudiškumas. Eikite į bažnyčią, šventyklą, senelių prieglaudą ir plaukite grindis, indus, rūbus, pradėkite ką nors globoti, visiškai nesavanaudiškai, be jokių pinigų, be jokių pagyrimų ir baigsis depresija.

Kasdien garsiai pasimelskite dvi valandas atsikėlusi ir baigsis depresija.

Jeigu sunku atvažiuokite pas mane, galite gyventi pas mane ir baigsis visa depresija.

Aš žinau praktiškai, kad visą depresiją galima išgydyti, jeigu tik žmogus turi bent kažkiek noro.

Aš svajoju pastatyti Dvarakoje „Depresijos rūmus“. Aišku tai bus ne depresijos rūmai, bet ten galės atvažiuoti šimtai depresuotų žmonių ir išvažiuoti angelais. Aš tuo tikiu, nes žinau, kad depresuotam žmogui reikia duoti meilės.

Depresuotas žmogus – tai žmogus, kurio niekas nemyli. Patikėkite aš Jūsų nematau fizinėmis akimis, tačiau savo širdyje Jus matau ir Jūs esate man be galo brangi. Ir Jūs išlipsite iš depresijos.  

3.  Nežino kokia jos paskirtis šioje Žemėje ir klausia ką ji turi daryti.

Jums nieko daug nereikia daryti. Aš parašiau koks Jūsų gyvenimo tikslas. O ką kasdien daryti?

Atsakymas:

Gyvenkite kukliai, neiškokite prabangos, tada nereikės daug dirbti ir eikvoti be reikalo savo sveikatos. Dirbkite, jeigu neturie kitokių pajamų šaltinio, kad turėtumėte ką valgyti. Dirbkite darbą nesusijusį su smurtu ir nuodais. Esmė, kad kasdien užsiimtumėte dvasinę praktika.

Susiraskite bendruomenę, kurioje galėtumėte būti sava.

Susiraskite dvasinį mokytoją.

Va ir viskas ko Jums reikia.

Mes patys susikuriame sau sudėtingą gyvenimą ir paskui už tai reikia sumokėti kančiomis ir galiausiai viską reikia palikti.

Aš linkiu Jums tik laimės.

Ir baigdamas noriu paprašyti visų skaitytojų pagalbos išleidžiant antrą Vedos žurnalo numerį. Šį mėnesį mes turime atiduoti žurnalo maketą spaustuvei ir spaustuvė jį atspausdins. Žurnalas išeina tik Jūsų aukų dėka ir jis ne komercinis, o teikiantis tikras žinias.

Jis randasi visuose didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose. Pirmas numeris buvo išleistas 3500 tiražu. Antro numerio tiražą aš padidinsiu iki 5000 egzempliorių.

Visus pirmo žurnalo numerius, kurie bus neparduoti, aš išsiuntinėsiu viso pasaulio Lietuvių bendruomenėms ir mokykloms. Mes turime dalytis žiniomis su visais, nes kol žmogus nežino kas yra tiesa, jis Žemės kankinys.

Specialiai žurnalo „Vedos“ leidybai aš įkūriau Všį „Vedos“. Tai labdaros paramos statuso organizacija, kurios paskirtis šviesti žmones.

Šių 5000 žurnalo išleidimui man reikia surinkti – 4900 Eurų.

Aš tikiu, kad laike šitas žurnalas save atpirks. Turi dar didėti tiražas ir turi vėliau sugrįžti pinigai už parduotus žurnalo numerius. Tačiau, kad skaitytojai susigaudytų, jie turi žinoti, kad kaina užrašyta ant žurnalo – 1,50 euro, tai ne mums sugrįžtantys pinigai. Iš tos sumos apie 70 % sumos atitenka platintojams, prekybos centrams, spaustuvei. Aš čia neskaičiuoju kitų išlaidų – transporto, buhalterinių ir dar kitų išlaidų.

Todėl prašau visų jeigu galite paremti nors po kelis eurus šio žurnalo išleidimui, kad jį gautų kuo daugiau žmonių. Kuo daugiau žmonių skaitys žurnalą “Vedos” tuo mes visi tapsime švaresni, tuo mes vieni su kitais labiau susikalbėsime.

Aš Jums visiems lenkiuosi.

Rekvizitai, kur galite paremti žurnalo “Vedos” leidimą:

VšĮ “Vedos”

Sąskaita: LT53 7044 0600 0808 9041

Su meile
Atgal
 •  
 • Sausis 2022
 • Vasaris 2022
 • Kovas 2022
 • Balandis 2022
 • Gegužė 2022
 • Birželis 2022
 • Liepa 2022
 • Rugpjūtis 2022
 • Rugsėjis 2022
 • Spalis 2022
 • Lapkritis 2022
 • Gruodis 2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  

Paskaitos

Visos paskaitos