Kviečiu skirti 2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Bir 7

Dienoraštis (Birželio 7d., Kaunas)

Birželio 7 diena

Trečiadienis

Dvaraka, Kaunas

 

Svveiki mielieji.

Laba diena. Visų pirma noriu atsiprašyti, kad aš jus trukdau, nes žinau, kad jūs esate labai užsiėmęs žmogus ir jums ir taip visi daug rašo. Rašiau jums į facebooka, bet jūs nieko neparašėte, gal ir nesu verta atsakymo. Bet mano sesuo pasakė, kad pabandyčiau jums parašyti į šitą emailą dar kartą.Tad aš ir rašau.Tikiuosi, kad jūs ką nors man patarsite kaip išsivaduoti iš mano karmos, ką turiu toliau daryti, nes esu visiškai pasimętusi.

Aš gimiau išgerenčių šeimoje, tad gyvenimas buvo vargingas ir pilnas problemų. Aš esu ištekėjusi antrą kartą, bet už svetimtaučio ir turiu 4 vaikus (vienas vaikas iš pirmos santuokos), o visi kiti yra iš antros santuokos. Gyvenu užsienyje. Mano vyras yra 20 metų vyresnis už mane. Tad mūsų nuomonės skiriasi labai dažnai įvairiais klausimais ir kyla ginčai. Aš sutikau su juo gyventi vien dėl to, kad galėčiau pasprukti nuo vargo, kad nieko netrūktų mano vaikui. Aš jam simpatiją jaučiau, galvojau, kad to užteks būti laimingai, pinigų netrūks ir bus viskas gerai. Bet viskas pasidarė ne taip kaip maniau. Bet jau taip yra ir žinau, kad pati dėl to kalta. Bet problema yra ta, kad man sunku gyventi su vyru. Aš jo nemyliu, bet gerbiu, nes yra vaikų tėvas. Bet mes taip baramės, kad net iki muštynių prieinam. Buvo užtrenkęs kelis kartus, bet jau praėjo keli metai, kad tik jo prisibijau. Nes jis taip garsiai šaukia, kad mums visiems baisu. Aš buvau pabėgusi nuo jo du kartus su visais vaikais, nebegalėjau to iškęsti. Bet jis vis sekė man iš paskos ir nepaliko mūsų ramybėj. Aš jo maldavau, kad jis mus paliktų ramybėj Lietuvoje, kad jis bendrautų su vaikais, nes aš jam netrukdyčiau. Bet jis labiau gal norėjo manęs, o ne vaikų.Tad pradėjo man grąsinti, kad pavogs vaikus, kad negalėčiau jų matyti, tai pavogs mano sesers vaikus, ją padarys invalide ar pakars brolį, jeigu negrįšiu su vaikais pas jį į užsienį.Tad ir sutikau sugrįžti. Jis prižadėjo būti geresnis, kad nieko netrūks, kad manęs nevers per prievartą atlikti žmonos pareigų. Aš ir grįžau.Tik iš pradžių buvo geresni santykiai, bet paskui vėl tas pats. Keli mano vaikai nenorėjo grįžti į Graikiją, tad mane dabar dėlto kaltina ir daro visokias šunybes, kad tik mane įskaudintų. Bet aš pati prisiviriau tos košės, tai ją ir srėbiu.Vaikai nesutaria su tėvu, pastoviai pykstasi, kalba bjaurius žodžius vieni kitiems. Baisu klausyti jų. Aš vis sakau, kad nusiramintų, kad nekalbėtų taip su tėvu. O jie dar labiau.Vaikai prašo kur nors išeiti tėvo, jis sako, kad neužtenka pinigų, kad eitu su juo dirbti, kad pas juos vien tik linksmybės galvoj.Tai ir gaunasi tikras chaosas. Jis labai nori moters pastoviai, tad aš per prievartą turiu tenkinti jį. Nes kitaip bus muštynės ir net vaikai nukentės. Aš su tuom taikstaus, nes turiu atlikti savo pareigas, bet jaučiuosi tokia pažeminta, bijau, kad nesusirgčiau ginekologinėm ligom dėl viso šito. Būnu pikta, vis galvoju, kad jau atėjo ir vėl kančios diena, kai turėsiu su juom gultis. Mes nesutariam ir dėl vaikų auklėjimo. Jis sako, kad aš juos gadinu, kad reikia per prievartą juos priversti mums ką nors padėti dirbti, o kitaip nieko jiems nepirkti. Aš su tuom nesutinku. Jis supyksta jei ką nors perku vaikams, tad aš perku paslapčiom. Nesakau, kiek tiksliai turiu pinigų, nes jis iš manęs juos paims dėl statybų (jis stato vis kambarius turistams, nes nori daugiau vis turėti) ir aš tada nieko negalėsiu pirkti nei sau, nei vaikams.Tada turėsiu prašyti jo kiekvieno euro ir parodyti čekius ką pirkau. Man tai nepatinka. Mane buvo apėmęs liudesys, kad nebenorėjau daugiau gyventi. Norėjau kuo greičiau numirti.Tada man sesuo pasakė, kad turiu melstis ir bus lengviau. Atsiuntė jūsų knygą ir kitas apie vedas. Pradėjau melstis, bet paslapčia, nes vyras išsisaipys iš manęs. Noriu atrasti ramybę širdy. Pradėjau nebevalgyti mėsos, eiti anksčiau miegoti. Bet dabar dar didesnės problemos su vyru. Jis mane laiko išprotėjusia, kad nevalgau mėsos. Pyksta, kad einu anksčiau miegoti, neleidžia, nes turiu atlikti žmonos pareigas. Kad dėl visko kalti yra mano sesuo, kuri atsiuntė knygas ir aš esu labai silpna ir manim visi manipuliuoja.Vis iš manęs šaiposi ir sako, kad aš greit sužlugsiu, pasensiu ir pasitrauksiu iš gyvenimo. Kad visa tai apie karmą, kad negalima valgyti mėsos yra tik nesąmonės, kad žmonės jas rašo dėl pelno, kad gautų pinigų. Nežinau ką daryti? Kaip rasti tos stiprybės viską iškęsti? Gal jūs man galite patarti ką daryti? Jis man neleis pasidaryti altoriaus namuose, nei smilkalų neleidžia deginti. Jis viską užgesina ir atidaro visas duris. Jei bus altorius namuose ir nešiu ten valgį, jis mane į psichiatrinę paguldys.Turiu didelę baimę ir jums rašau paslapčia, kad nepamatytų. Pavargau nuo tokio slapstymosi. Kaip man susitvarkyti su šia karma? Padėkite man prašau. Ką man daryti? Atsiprašau, kad jus trukdau. Laimės jums.

 

Atsakymas:

Miela mano klausimo uždavėja.

Jūsų gyvenimas tikrai nepavydėtinas. Jis tikrai sunkus. Sunkus, kaip košmaras.

Ir aš jaučiu, kaip Jums tai reikia kasdien sunkiai iškęsti.

Galima pasakyti, kad tai karma arba likimas, tačiau ką daryti praktiškai toje situacijoje.

Yra du pasirinkimo keliai;

1)  Gyventi kartu toliau.

2)  Skirtis.

 

1)  Ką daryti gyvenant kartu toliau?

Atsakymas:

Keisti visą savo mąstymą, kalbą ir veiksmus toliau. Kaip keisti?

Atsakymas:

Keisti suprantant, kad tai praeitų ir šio gyvenimo padarytų nuodėmių išpirkimas. Šiuo metu Jūsų gyvenimas – tai užmokęstis už praeitį.

Tačiau pykstantis ir neteisingai elgiantis Jūs vėl iš naujo kuriate naują blogą situaciją ateityje.

Pirmą ką turite suvokti, tai kad kiekvieno žmogaus gyvenimo prasmė – atkurti prarastus santykius su Dievu.

Todėl ši situacija kurioje randatės amžinai nesitęs. Senatvė arba mirtis Jus ir vyrą tikrai išskirs, todėl net ir gyvendama su tokiu vyru Jūs kasdien turite šauktis Dievo.

Ką galite padaryti esant tokiose baisiose santykiose?

Atsakymas:

Pirmiausiai pati neturite konfliktuoti su vyru, nes tai mato vaikai ir jie elgiasi su Jumis ir kaip ir Jūs elgaitės su juo analogiškai.

Jeigu jau liekate su vyru, tai nesiginčykite su juo, nes paskui bijote iš jo pusės smurto. Mokykitės būti švelnia, nuolankia ir mintyse, ir žodžiuose, ir darbuose.

Tada ir Jūsų vaikai švelnės su Jumis, ir su juo.

Toliau. Gerai, kad nebevalgote mėsos. Nebevalgykite ir žuvies, kiaušinių. Tada palengvės Jūsų sąmonė ir Jūs tapsite subtilesnė. Tačiau dar reikia tą maistą, kurį gaminate paaukoti Dievui, tada Jūs valgysite jau prasadą (Dievo malonę).

Jeigu neįmanoma pastatyti net popieriniaus altoriaus, tai Jūs mintyse kažkurioje vietoje laikykite altorių ir mintyse siūlykite Dievui maistą.

Tai bus aukojimas arba ryšys su Dievu mintyse.

Nevartokite niekada alkoholio ir niekada nerūkykite.

Visada norėkite tik kurti. Tegul Jūsų mintyse niekada nebūna minties – mirti. Mirsite ir be prašymo, atėjus tam skirtam laikui.

Bet svarbiausia, tai kiekvieną dieną melskitės. Kartokite šventus Dievo vardus. Jeigu įmanoma kartokite garsiau, kad pati girdėtumėte. Taip Jūs kasdien garsiai kartodama Viešpaties vardus tikrai apsivalysite ir nurimsite.

Taip Jūs kitaip pažvelgsite į Jus supantį pasaulį ir geriau suprasite savo vyrą, vaikus ir savo problemas.

Galiausiai Jūs turite suvokti, kad Jūs – ne kūnas. Jūs dvasinė būtybė ir tada tikrai Jums pasidarys daug lengviau.

Pamatykite pas savo vyrą geras charakterio savybes ir gerus darbus. Pasidžiaukite juo garsiai. Pažiūrėkite į jį pozityviai. Supraskite, kad jis savo juslių vergas ir jis tiek pat bijo ir jaudinasi, kaip ir Jūs, tik to garsiai nepasako.

Klausykitės mano ir kitų vedinių lektorių paskaitų. Skaitykite mano dienoraštį ir pamatysite, kad pradės keistis visas Jūsų gyvenimas. Bet pirmoje vietoje visgi turi būti Dievas.

2)  Skirtis.

Jeigu gyvenimas virto visišku pragaru ir Jūs degraduojate, tolstate nuo Dievo, nebegalite gyventi kartu ir bendrai nebenorite gyventi šioje Žemėje, tada reikia skirtis.

Tačiau išsiskyrus, reikia eiti tik pas Dievą.

Tai reiškia, kad Jūs tada nebeieškote jokių vyrų, o savo svajones, žodžius ir darbus visiškai pašvenčiate Viešpačiui.

Tada taip pat galima ne tik nurimti, bet ir išsigelbėti iš šio materialaus pasaulio visiems laikams.

Kad būtų lengviau gyventi, nepriklausomai ar yra vyras, ar nėra, reikia į savo gyvenimą priimti tikrą dvasinį mokytoją ir vadovaujantis jo nurodymais, pertvarkyti savo gyvenimą taip, kad pajaustumėte tikrą laimę, gyvenant net ir tokiomis sunkiomis sąlygomis.

Aš linkiu Jums dar šį savo gyvenimą susitvarkyti taip, kad Jumyse kiekvieną akimirką būtų tikėjimas Viešpačiu ir Jūs tikrai pasijaustumėte laiminga.

Su meile.

Noriu visiems dienoraščio skaitytojams pranešti, kad išėjo mūsų Vedų žurnalo vasaros numeris ir jūs jį galėsite rasti prekybos centruose arba gauti į namus, parašant mums: viktorija.svelnyte@gmail.com

Su meile
Atgal
 •  
 • Sausis 2018
 • Vasaris 2018
 • Kovas 2018
 • Balandis 2018
 • Gegužė 2018
 • Birželis 2018
 • Liepa 2018
 • Rugpjūtis 2018
 • Rugsėjis 2018
 • Spalis 2018
 • Lapkritis 2018
 • Gruodis 2018
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Paskaitos

Visos paskaitos