Kviečiu skirti 1,2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Lap15

Dienoraštis (Lapkričio 15d., Indija)

Lapkričio 15 diena

Trečiadienis

Udupis, Indija

 

Sveiki mielieji,

Man džiugu, kai ne kasdien, bet kartais aš savo patarimais padedu Jums. Jums – tie, kurie klausiate manęs vienu ar kitu klausimu patarimo ir Jums, tie, kurie skaitote kitų žmonių gyvenimo istorijas.

Šiandien vėl gavau laišką į vieną mano atsakytą laišką.

Paskaitykite:

Brangusis Anantara,

Dėkoju iš visos širdies už atsakymą. Nors ir keliais mėnesiais pavėluotai, jis atėjo labai tinkamu metu ir labai mane paguodė. Jūs taip tiksliai įžvelgėt daug man ramybės neduodančių niuancų iš tiek nedaug jums duotos informacijos. Ačiū ačiū ačiū!

Atsakymas:

O aš dėkoju savo dvasiniam mokytojui Jo malonei Čaitanija Čandra Čaran Prabhu ir Pačiam Viešpačiui, kad man leidžia pasitarnauti Jums mieli skaitytojai.

Šiandien sekantis laiškas. Jis tikrai sudėtingas. Pasakaitykime.

Tema: Sūnus nenori į suaugusių pasaulį
Žinutė: Laba diena. Prašau patarkite tokioje situacijoje. Sūnui 20 metų. Nesimoko. Metai laiko sėdi namuose ir pasakoja, kad dirba - kompiuteris nuolat įjungtas. Kuo užsiima nepasakoja. Paprašėm, kad pradėtų prisidėti prie namų ūkio pinigais. Jis įsižeidė - kokie čia tėvai, kad nenori rūpintis vaiku. Kaip elgtis mums tėvams? Man panašu, kad jis pradeda parazituoti. Prašom patarti. Nuoširdžiausia padėka JUMS.

Atsakymai:

Laiškas tikrai nepaprastas, nes problema Jūsų šeimoje tikrai didžiulė.

Ką galima suprasti iš Jūsų laiško ir dabartinio Jūsų sūnaus gyvenimo?

Pirmiausiai, tai problema ta, kad nėra ryšio tarp Jūsų ir sūnaus. Pagal dokumentus, tai Jūsų sūnus, tačiau vidinio ryšio tarp Jūsų ir sūnaus nėra. Kaip ir sūnus, tačiau nei Jūs jo mylite, nei jis Jūsų.

Vidinis ryšys mūsų gyvenime yra svarbiausias faktorius, padedantis įveikti bet kokias gyvenimo problemas.

Kai nėra ryšio, kaip gi viską spręsti?

Dabar Jūsų sūnus gyvena savo pasaulyje, o Jūs – savo.

Jūs net nežinote kuo jis užsiima? Gal jis ten žaidžia žaidimus, gal jis žiūri parnografiją, gal jis pardavinėja narkotikus, gal jis skaito kažkokias tai naujienas, gal jis bendrauja su merginomis ar vaikinais, o gal jis ir dirba?

Jūs nieko nežinote.

Kodėl taip įvyko, kad Jūs nieko nežinote apie savo sūnų?

Tai reiškia, kad Jūs ir vyras nebuvote tuo pavyzdžiu kur žmona tarnauja vyrui, o vyras – tarnauja žmonai.

Sūnus neperėmė iš Jūsų geras manieras.

Tai reiškia, kad Jūs negerbėte per savo gyvenimą savo vyrą. Negerbėte todėl, kad jis Jūsų irgi nesaugojo.

Tai reiškia, kad pas Jus irgi nėra gilaus ryšio su vyru. Jūs po šiai dienai jaučiatės nesaugi.

Tai reiškia, kad tarp Jūsų ir vyro nebuvo tikros meilės. Tikra meilė – tai tarnystė vienas kitam nuo ryto iki vakaro.

Dar blogiau, sūnui Jūsų vyras arba jo tėvas visiškai ne autoritetas.

Ir sūnus dabar pasiekė tokį amžių, kai jo nebepastumsi.

Jūs teisi, kai rašote, kad Jūsų sūnus pradeda parazituoti. Tačiau jis to išmoko iš savo tėvo. Tėvas visada yra sūnaus pirmas mokytojas.

Kodėl aš taip rašau?

Jūs nepagalvokite, kad aš noriu Jus nulinčiuoti ir nuteisti mirties bausme. Ne.

Aš tik noriu pasakyti, kad vien sūnus nekaltas toks koks jis dabar yra.

Jūsų visos šeimos gyvenimas suformavo jį tokį, koks jis yra.

Koks jis dabar yra?

Atsakymas:

Be atsakomybės žmogus, nerandantis savęs, uždaras ir pasimetęs gyvenime. Jam nėra paprasta, kaip Jums atrodo.

Jūs sakote jam: - Eik dirbti.

Tačiau kur jam eiti, jeigu jis bijo šio pasaulio. Jeigu jis pilnas kompleksų. Kur jam eiti? Va jis ir bijo kažkur eiti.

Jam namuose saugiausia. Jis čia žino visą tvarką, o šio pasaulio tvarkos, jis dar nežino. Jis gyvena nuolatinėje baimėje.

Iš vienos pusės jis norėtų nuo Jūsų pabėgti ir būti laisvas, tačiau iš kitos pusės, jis nežino kur eiti.

Jūs neparuošėte jo gyvenimui. Tai reiškia neišmokėte važiuoti su mašina ir dabar reikalaujate važiuoti. O jis nežino kaip važiuoti. Jis nežino kur mašinos vairas, stabdžiai, pavarų perjungėjas, bendrai nežino ką toje mašinoje daryti.

Jis neturi savarankiškam gyvenimui reikalingų charakterio savybių.

Ką Jums daryti?

1)    Kasdien melstis Viešpačiui už sūnų, kad jis įgautų išminties ir taptų nuolankus.

2)    Pradėti šeimoje Jums kaip žmonai tarnauti savo vyrui, kad sūnus matytų, kad Jūs tikrai mylite jo tėvą.

3)    Jūs turite pirmiausiai tapti pati nuolanki. Šventraščiai sako: reikia tapti nuolankiu, kaip žolė. Kaip žinote, kai lipame ant žolės, ji niekada nepareiškia jokių pretenzijų.

4)    Niekada nesipykti su vyru, nekaltinti vyro net mintimis nei dėl praeities, nei dėl dabarties.

5)    Gaminti valgį, jį aukoti Dievui ir kartu visai šeimai valgyti. Valgant neskaityti laikraščių, žurnalų, nežiūrėti televizoriaus, nežaisti kompiuteriu. Valgant kalbėkitės apie savo šeimą, apie gimines, apie kažką iškilaus.

6)    Savo mintyse matykite sūnų kaip tiesiog gerą žmogų.

7)    Sūnus turi pajausti, kad Jūs jam nekeliate jokių pretenzijų, jis turi pajausti, kad Jūs jį primate tokį koks jis yra.

8)    Kasdien užeiti pas sūnų į kambarį, jį apkabinti, pabučiuoti, paglostyti, kad atsistatytų prarastas dvasinis ryšys su juo.

9)    Tartis visa šeima dėl įvairiausių švenčių, svečių, kasdieninių darbų.

10)   Klausti sūnaus patarimų įvairiais gyvenimo klausimais, kad jis pajaustų, kad jį pripažystate, kaip jau užaugusį ir svarbų šeimos narį.

11)   Paprašyti sūnaus padėti įvairioje namų ruošoje.

12)   Paklausti sūnaus ką jam nupirkti asmeniškai iš daiktų.

13)   Pasakyti sūnui, kad visą gyvenimą juo rūpinsitės ir kad jis yra Jums brangus.

Štai pradžios programa, kaip susidraugauti su sūnumi. Kol nėra draugystės ir meilės šeimoje bus tik įtampa ir Jūs visi tik sirgsite.

Kai susidraugausite su sūnumi Jūs,  susidraugaus Jūsų vyras, sūnus pats supras, kad reikia kažką daryti ir tada jis nebijos išeiti ir iš namų ir kažką pradėti daryti.

Todėl pradžioje nieko nereikalaukite, tiesiog auginkite jį dvasiškai ir psichiškai toliau, nes jis dar neužaugintas.

Vėliau, kai susidraugausite, parašykite man vėl. Aš parašysiu ką daryti toliau.

Su meile.

Atgal
 •  
 • Sausis 2022
 • Vasaris 2022
 • Kovas 2022
 • Balandis 2022
 • Gegužė 2022
 • Birželis 2022
 • Liepa 2022
 • Rugpjūtis 2022
 • Rugsėjis 2022
 • Spalis 2022
 • Lapkritis 2022
 • Gruodis 2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  

Paskaitos

Visos paskaitos