Kviečiu skirti 1,2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Lap26

Dienoraštis (Lapkričio 26d., Indija)

Lapkričio 26 diena

Sekmadienis

Vrindavanas, Indija

 

Sveiki mielieji,

Šiandien atsakysiu į dar vieną laišką. Paskaitykime.

Mielas Anantara Das, aš turiu i Jus du prašymus:

1. Labai noriu, kad priimtumėte į draugus mano mamą. Aš noriu, kad ji skaitytų Jūsų dienoraštį.

Ir 2. Tai bus laiškas. Taigi:

Aš labai noriu Jūsų patarimo. Jūsų minčių.

Su vyru gyvename 19 m. Auginame tris vaikus :18, 13 ir 6 m.

Vyras virš 20 m dirba statybose. Nekarta yra buvę, kad jam nesumoka, arba sumoka mažiau, arba labai tempia atsiskaitymą. Ir dabar jis dirba nuo 8-20, turi keletą objektų, ir vieni šeimininkai jam ilgai nemoka pinigų :((.  Aš 6 m. siuvau. Pradžioje man sekėsi labai gerai, o db nesiseka visai. Siūti man labai patinka, bet arba neperka ką pasiūnu, arba neturiu užsakymų . Šiuo metu labai prasta finansinė padėtis. Ateina mintys, kad turiu tada išvis nesiūti, bet man tai l. patinka. Ir vyras... Kodėl jam nesiseka? Jis labai sąžiningas, kruopštus ir darbštus. Būsiu labai dėkinga už Jūsų mintis. Su pagarba.

Atsakymai:

1)     Jūsų mamą priimsiu į draugus, jeigu ji tikrai bus mano tikra draugė Tai yra tikrai domėsis mano veikla ir keis savo gyvenimą.

Šiuo metu darau savo draugų Facebook reviziją, jeigu tinka toks žodis. Ten 5000 draugų, tačiau daugelis nežinau kodėl pasiprašė į draugus, nes visiškai net neatsako į laiškus, kai aš jiems parašau. Todėl tokie, kurie nieko neatsako ir nesidomi mano veikla, savo buvimu “draugu” neleidžia kitiems aktyviai dalyvauti mano Facebook paskyros veikloje. Todėl dabar valau savo Facebook paskyrą, kad į ją galėtų patekti tikrai žmonės, kurie tikrai nori sužinoti, kas yra Tiesa ir nori pakeisti savo gyvenimą.

Taigi tegul Jūsų mama man išsiunčia pakvietimą draugauti.

2)     Dėl to, kad vyrui laiku nesumoka atlyginimo. Čia daug niuansų. Suprantama, kad taip veikia pirmiausiai karma. Tai reiškia, kad vyras praeityje, nebūtinai šiame gyvenime, kažkam irgi laiku neatsisakaitydavo ir tie žmonės gyveno tokioje pat įtampoje, kaip dabar gyvena Jūsų vyras. Tokioje pat įtampoje buvo ir tų žmonių šeimos.

Todėl dabar galite suvokti, kaip sunku gyventi, kai kažkas va taip elgiasi, kaip Jūsų vyro darbdaviai.

Dabar tiesiog Jūsų vyrui sustojo taip planetos, tai yra pusdieviai taip jį ir Jus moko tokių rūsčių pamokų.

Ir čia reikia turėti daug išminties ir tikėjimo, kad visus neprakeikti, nesupykti ir nekaltinti.

Tai, kad vyras sąžiningas, tai labai gerai. Reiškia jis ateidamas į šią Žemę atidirbinėti savo karmos, kaip ir prisižadėjo būti sąžiningu. Va dabar jis kaip tik ir laiko tą egzaminą.

Suvokite mes ateiname į Žemę ne dirbti, o ugdyti savo charakterių.

Darbas tik įrankis per kurį mes veikiame aplinką ir aplinka veikia mus.

Ši situacija Jus, vyrą ir vaikus gali išmokyti daug gerų charakterio savybių: kantrybės, nuolankumo, paprastumo, atsakingumo, taupumo, gailestingumo, atsakingumo, ryžto ir tikėjimo.

Ką turite daryti šioje situacijoje Jūs?

 

Atsakymas:

-       Įkvėpti savo vyrą būti ir toliau sąžiningu, geru, paprastu.

-       Sumažiniti išlaidas iki minimumo ir skaičiuoti kiekvieną euro centą.

-       Ruošti skaniai vyrui maistą, įdėti savo pagaminto maisto į darbą.

-       Išleisti vyrą tvarkingą ir švarų į darbą.

-       Nekelti jokių pretenzijų savo vyrui dėl mažo jo atlyginimo.

-       Pradėti aukoti iš to ką mažai ir nelaiku uždirba vyras, kad nesivystytų gobšumas ir pavydas.

-       Kartu su visa šeimą valgyti namuose Jūsų pagaminto maisto.

-       Paskambinti dienos eigoje vyrui į darbą ir pasakyti, kad jį mylite.

-       Išlydėti vyrą į darbą ir sutikti vyrą grįžtant iš darbo.

-       Nusistatyti terminus po kiek laiko vyras turi išeiti iš darbo, jeigu jam neatsilygina už darbą: mėnuo ar du, bet neilgiau.

-       Melstis kartu su vyru kiekvieną dieną Dievui.

-       Kai sunku, reikia galvoti ne apie tuos kas sukelia sunkumus, o apie Dievą ir tada sunkumai savaime pasitrauks. Mes norime greitai patraukti sunkumus, tačiau dažniausiai pamokų tai neįsisaviname, todėl viskam yra laikas.

-       Jūs savo askezėmis galite išmelsti Viešpatį, kad Jūsų vyrui būtų lengviau.

-       Jeigu ilgai šeimininkai nemoka pinigų, tai tegul vyras išeina iš darbo ir pradeda dirbti kitoje vietoje kur tikrai gaus atlyginimą ir kur jį vertins. Tie nesąžiningi darbdaviai savo laiku irgi turės va taip gyventi be atlyginimo, kaip dabar gyvena Jūsų vyras. Tačiau vyras neturi pykti dėl to, kad jam nesumoka pinigų, jis tiesiog turi pereiti į kitą darbą ir pradėti viską iš pradžių, kitaip jis ten amžinai vergaus, nes jis gyvena viltimi, kad jam kažkada sumokės. Tas tikėjimas, kad jam yra skolingi ir kažkada sumokės priverčia jį dirbti nemokamai vis ilgiau ir ilgiau, ir taip jis ir Jūs kenčiate vis daugiau. Tegul palieka tą darbą ir lyg naujas žmogus eina kitur. Reikia gyventi laisviau, nes pakartosiu ateiname ne dirbti, ateiname mokytis mylėti.

-       Jūs turėtumėte būti išmintingesnė ir padėti vyrui suvokti kur jam užmokės už darbą, o kur ne.

-       Vyras dirba pusę paros. Tai reiškia, kad jis nepabūna tiek kiek reikia nei su vaikais, nei su Jumis, nei su savimi, nei su Dievu. Tegul pradeda kalbėtis su Dievu ir viskas pasikeis. Kol kas jis kalbasi tik su savo protu, kuris jį klaidina. Tokia ilga padėti išsekins Jūsų ir jo psichiką ir abu nebeturėste gyvybinės energijos toliau kautis šiame gyvenime.

3)     Dėl Jūsų siuvimo.

Užsakymu turėsite, kai į daiktą, kurį siuvate įdėsite visa savo meilę, kai negalvosite, kad reikia kuo daugiau pasiūti, kad kuo greičiau pasiųti, kad ku odaugiau uždirbti.

Užsakymu turėsite, kai apgaubsite tą žmogų, kuris ateina pas Jus kažko siūtis, visa meile, tai yra globosite tą žmogų:

-       pasodinsite, paduosite vandens, arbatos, savo iškepto pyrago.

-       Kai tą žmogų pasitiksite atsistodama ir palydėsite iki durų kol jis išeis.

-       Kai tą žmogų išklausysite tiek kiek jis pasakos Jums savo problemas.

-       Kai tą žmogų paguosite ir paklausite kokia jo sveikata.

-       Kai tam žmogui, kuris pas Jus siuvasi linkėsite laimės.

-       Kai aukosite dalį tai ką gavote už darbą.

-       Kai savo klientą sveikinsite su šventėmis.

Todėl pagrindinė Jūsų nesėkmės priežastis – neturite šiltų santykių su savo klientais.

Jūs turite siūti ne daiktą, o siūti – meilę.

Jeigu Jūs būtumėte kaip mama visiems užeinantiems žmonėms pas Jus, tai jie pasakytų visam miestui, kad eitų ir siūtųsi pas Jus.

Todėl turite išmokti mylėti kiekvieną žmogų, kuris ateina pas Jus ir tada neatsiginsite nuo klientų.

Aš linkiu Jums tik meilės.

Su meile.

Jūsų tarnas
Atgal
 •  
 • Sausis 2023
 • Vasaris 2023
 • Kovas 2023
 • Balandis 2023
 • Gegužė 2023
 • Birželis 2023
 • Liepa 2023
 • Rugpjūtis 2023
 • Rugsėjis 2023
 • Spalis 2023
 • Lapkritis 2023
 • Gruodis 2023
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Paskaitos

Visos paskaitos