Kviečiu skirti 1,2%, nuo savo sumokėto gyventojų pajamų

Dienoraštis

Grd 3

Dienoraštis (Austrija)

Vakar rašiau apie įvairias problemas iškylančias šeimoje ir tų problemų priežastį.

Dar kartą priminsiu, kad pagrindinė šeimyninių problemų priežastis – tai egoizmas, meilė sau ir Dievo nebuvimas žmogaus gyvenime.

Vakar aš jau rašiau, kad meilės tarpusavyje nėra, nes dažniausiai abu sutuoktiniai arba ir be santuokos gyvenantys žmonės, nori tik vienas iš kito malonumų. Nori malonumų, o apie savo pareigas užmiršta. Ir sakiau, kad malonumai greitai baigiasi, nes juslės pasitenkina, prisipildo atitinkamos energijos ir žmogui pasirado nebeįdomu gyventi su „sena meile“, nes nebėra vietos naujiems įspūdžiams.

Jeigu sutuoktinius jungtų ne seksualinė energija, o aukštesnė energija, jie tikrai gyventų be barnių.

Kita tarpusavio santykių sunkioji dalis – nepagarba vienas kitam. Ką tik nori žmonės gali gerbti, net ir savo šunį, tačiau vienas kito negerbia. Įžeidinėja, pravardžiuoja, rodo nepadorius žestus.

Dėl ko taip daro? Priežastis ta pati. Antra pusė nedaro to ko nori vienas iš sutuoktinių. Šeimoje dažniausiai abu sutuoktiniai vienas kitą nori padaryti vergais, tiesiog paimti į nelaisvę ir prirakinti galeroje prie suolo, kad sutuoktinis irkluotų laivą. Tačiau vergais nenori nei vienas būti, todėl ir kasdien kaunasi.

Kokia išeitis? Labai paprasta. Reikia suvokti, kad į šią Žemę ir į pačią Visata mus visus atsiuntė – persiauklėti. Persiauklėti nuo išdidumo, vienišumo, kvailumo, egoizmo, niekinimo vienas kitų, žiaurumo, kerštingumo, gobšumo, melo ir dar daug daug ko. Todėl tas sutuoktinis, kuris ateina į mūsų gyvenimą yra mūsų indikatorius ir nieko daugiau. Indikatorius – kiek aš pasitaisiau.

Todėl gyvenant kartu šeimoje, net nereikia laukti, kad sutuoktinis kažką tai turi daryti, ar privalo daryti, ar kažkiek yra „man“ skolingas. Paprastai žiūrint sutuoktinis yra tiesiog mano vidinių savybių treniruoklis. Reikia dėkoti Dievui, kad bendrai Jis davė tą sutuoktinį. Žmogaus gyvenimas toks trumpas, kad net kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro plaunant sutuoktiniui kojas kažin ar pavyks išplauti iš savo vidaus visus nešvarumus. O mes dar turime laiko pyktis, niekinti vienas kitą ir laukti kol antra pusė pasikeis.

Antra pusė niekada nesikeičia, jeigu mes patys nesikeičiame. Reikia suvokti, kad mes buvome didžiausi agresoriai dvasiniame pasaulyje ir net Dievas nepajėgė mūsų įtikinti būti geriems ir nuolankiems. Tam, kad mes galėtume save išreikšti, vaidinti, kautis, grobti, Jis net sukūrė materialias Visatas ir Žemę į kurias patalpino visus va tokius baisuoklius. Ir dabar mes kasdien „ūždami savo sutuoktiniui į ausį“ tikimės gyvendami šeimoje, kad taip paprastai pasikeis vyras ar žmona. Nieko panašaus nebus. Sutuoktinis norės tik užsidaryti, bėgti iš namų, ieškoti „kitos“ geresnės pusės arba vartos alkoholį, kad atsijungti nuo „kvailos“ žmonos arba žmona nuo „durno“ vyro.

Kad pagarba atsirastų šeimoje, šeimos nariai turi pripažinti, kad didžiausias „Ponas“ yra Dievas. Kad Jis yra toks maloningas, kad Jis yra toks galingas, kad tik Jis gali suminkštyti to kuris meldžiasi širdį ir širdį to, kuriam skirta malda.

Reikia žinoti, kad Dievas, kaip Paramatma (lokalizuotas aspektas) yra kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Dievas yra kiekvieno sutuoktinio širdyje, todėl niekindami ir negerbdami savo sutuoktinį, mes tuo pačiu niekiname Patį Dievą. Todėl vienintelė išeitis pradėti gerbti vienas kitą – kasdien sistemingai melstis Dievui.

Kita šeimos nesutarimų priežastis yra frazė – „Nesusikalbam“. Nesusikalbam – reiškia mus niekas nejungia. Tai kas jungė, kas traukė vienas prie kito – iširo. Šeimyninio gyvenimo padžioje mus dažniausiai traukia tik kūno ir proto malonumai. Jeigu tai tik traukia ir tai jungia, tai labai laikina. Šeima turi kultivuoti aukštesnes vertybes. Praverti aukštesnes čakras. Čakros – tai energetiniai kanalai, kurie mus jungia. Šeimos dažniausiai yra sujungtos žemiausiais energetiniais kanalais – lytiniais santykiais ir buitimi. Jeigu šeimą jungia tik tokios vertybės, tai šeima randasi primityvių gyvūnų lygmenyje. Tokia šeima gyvens kaip šunys ir katės.

Tokia šeima ieškos kur patogiai apsigyventi, kaip skaniai pavalgyti, kaip susitvarkyti gražiai savo namus, kad namuose visko būtų, kad būtų saugu, kaip įvairiau lytiškai pasitenkinti ir viskas. Tokia šeima jau iš karto pasmerkta visokioms kančioms. Iš karto. Nuo to pabėgti neįmanoma.

Todėl šeima turi kultivuoti aukštenes tik žmogui būdingas savybes. Šeima turi atverti savo namus kitiems žmonėms. Dalintis maistu, rūbais, pastoge, labdara, globa, malda. Šeima turi kasdien galvoti kaip padėti šiame pasaulyje kitoms gyvoms būtybėms. Šeima turi aukotis dėl šio pasaulio. Tik tokiu atveju prabus ir atsivers kitos aukštesnės čakros ir tik tada dings pretenzijos vienas kitam.

Tačiau pas daugelį mūsų samonė tam nepasiruošusi. Mes manome, kad viskas turi būti atvirkščiai. Kad mes turime užsidaryti, nieko neįleisti į namus, saugotis žmonių, nes jie priešai, turime sukaupti įvairių atsargų ir taip toliau. Va čia ir yra mūsų pražūtis.

Kol nepraplėsime savo samonės, tol kentėsime ir būsime labai primityvūs.

Kaip praplėsti savo samonę?

Tam reikia į savo gyvenimą priimti dvasinį mokytoją. Dvasinis mokytojas – tai asmenybė išpėtusi savo samone po visą Visatą. Dvasinio mokytojo samonė randasi jau dvasiniame pasaulyje. Dvasinis mokytojas jau mato Dievą visur ir visada, todėl Jis gali praverti mūsų aptemusias ir neregių akis. Tai pats tikriausias ir papraščiausias savęs pažinimo metodas. Laimingo šeimynio gyvenimo pagrindas ir priemonė.

Tęsinys toliau..

Vakar buvau Vienos istorijos muziejuje...

Atgal
 •  
 • Sausis 2022
 • Vasaris 2022
 • Kovas 2022
 • Balandis 2022
 • Gegužė 2022
 • Birželis 2022
 • Liepa 2022
 • Rugpjūtis 2022
 • Rugsėjis 2022
 • Spalis 2022
 • Lapkritis 2022
 • Gruodis 2022
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  

Paskaitos

Visos paskaitos