,

Ką galima pasiekti medituojant ar meldžiantis?

Dienoraštis

Sausio 22 diena
Sekmadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Ką galima pasiekti medituojant ar meldžiantis?

Šiandien paskaitykite vieną Budos pamoką.

Kartą Budos paklausė:

– Ką tu gavai iš meditacijos?

Buda atsakė:

– Nieko! Bet pažiūrėkite kiek aš praradau:

– Pas mane nebeliko pykčio!

– Pas mane nebeliko nerimo!

– Aš nieko nebeengiu!

– Pas mane nebeliko abejonių!

– Pas mane nebeliko rūpesčių!

– Aš nebebijau pasenti ir numirti!

Išmintis:

Buda per meditaciją gavo didžiausias dovanas. Tos dovanos žmogų padaro laimingą.

Šiuolaikiniai žmonės melsdamiesi gali pasiekti tą patį ką pasiekė Buda.

Šventraščiai sako, kad pyktis žmogų paklaidina, o paklydimas aptemdo atmintį. Kai atmintis aptemsta, dingsta intelektas, o dingus intelektui vėl puolama į materijos liūną.

Nerimas – tai emocinė būsena, kuri atsiranda situacijose, kurias mūsų protas priima, kaip pavojingas mūsų egzistencijai ar laimei ir pasireiškia iliuziniame laukime nepalankių mūsų atžvilgių atsirasiančių įvykių ar situacijų.

Engimas – tai noras valdyti ir jausti savo viršenybę prieš kitas gyvas būtybes. Tai grynai demoniška charakterio savybė.

Abejonės neleidžia žmogui atsiduoti Dievui ir pasitikėti jį supančiais žmonėmis kokie jie bebūtų geri ar net šventi.
Abejonės priverčia žmogų visada būti įsitempusiam.

Rūpesčiai! Materialiame pasaulyje mes visi turime tik vieną rūpestį: – Kaip pasitenkinti?
Pakeitus sąmonę, tas rūpestis, kaip pasitenkinti, transformuojasi į sąvoką – kaip patenkinti Dievą ir kitas gyvas būtybes.

Senatvė ir mirtis! Tai neišvengiami žmogaus gyvenimo etapai šiame materialiame pasaulyje, nes tokia šio materialaus pasaulio struktūra.
Tik grįžus į dvasinį pasaulį, mes nebegimstame, nesenstame, nesergame ir daugiau nebemirštame.

Jeigu žmogus per šį gyvenimą sužino bent dalį šių tiesų ir dar tai realizuoja, tai jis jaučiasi daug laimingesnis negu kiti žmonės.
Tačiau, jeigu žmogus visiškai sudvasina savo gyvenimą, tai jis grįžta amžinam gyvenimui į dvasinį pasaulį.

Su meile!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *