, ,

Ką turėtų išmokti vaikas mokykloje pagal Abraomą Linkolną?

Spalio 12 diena
Ketvirtadienis
Indija, Kerala

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien pamokantis pasakojimas apie tai, kaip prieš 168 metus Amerikos prezidentas Abraomas Linkolnas, turintis penkių metų sūnų Viljamą, nori, kad jis mokykloje įgytų doro žmogaus savybes.

Praėjo daugybė metų, bet tikriausiai kiekvienas tėvas ir dabar norėtų, kad jo sūnus įgytų panašias charakterio savybes, apie kurias svajojo ir Abraomas Linkolnas.

Abraomas Linkolnas yra viena garsiausių asmenybių pasaulyje.

Jo nuopelnas yra tai, kad jis, kaip Amerikos prezidentas panaikino vergovę ir dėl to jis tapo tikru nacionaliniu didvyriu.

Apklausų duomenimis, jis vis dar yra mylimiausias Amerikos žmonių prezidentas.

1855 metais Abraomas Linkolnas parašė savo garsųjį „Laišką savo sūnaus mokytojui“.

Laiškas buvo skirtas penkiamečio sūnaus Viljamo, prezidento numylėtinio, mokytojui, kuris, deja, neturėjo galimybės pritaikyti jokių įgytų žinių suaugusiųjų gyvenime – mirė 11 metų ir buvo palaidotas kartu su tėvu.

Perskaitykite šį laišką, persmelktą tėviškos meilės ir rūpesčio vaiku.

Tai tikrai svarbūs dalykai, kuriuos dažnai pamirštame:

„…Aš suprantu, kad jis turės išmokti, kad ne visi žmonės yra teisingi, ne visi yra nuoširdūs.

Bet taip pat išmokykite jį, kad kiekvienam niekšui atsiras didvyris, kad kiekvienam savanaudiškam politikui yra atsidavęs lyderis.

Išmokykite jį, kad jei yra priešas, bus ir draugas.

Žinau, tai užtruks, bet jei galite, išmokykite jį, kad vienas uždirbtas doleris yra daug vertingesnis nei penki rasti.

Išmokykite jį mokėti pralaimėti ir džiaugtis pergalėmis.

Jei galite, išmokykite jį nepavydėti ir išmokykite tylaus juoko paslapties.

Leiskite jam anksti išmokti, kad lengviausia nugalėti patyčias ir girtuoklius.

Jei galite, išmokykite jį domėtis knygomis…

Ir duokite jam laisvo laiko, kad jis galėtų apmąstyti amžinąsias paslaptis: paukščius danguje, bites saulėje ir gėles žaliuose kalno šlaituose.

Kai jis mokysis mokykloje, išmokykite jį, kad daug garbingiau patirti nesėkmę nei sukčiauti.

Išmokykite pasitikėti savo idėjomis, net jei kas nors pasakytų, kad jis klysta.

Išmokykite jį švelniai elgtis su švelniais žmonėmis ir žiauriai su žiauriais.

Pasistenkite sūnui duoti jėgų nesekti paskui minią, kai visi yra nugalėtojų pusėje.

Išmokykite jį klausyti visų žmonių, bet taip pat išmokykite į viską, ką girdi, pažvelgti tiesos kampu ir atrinkti tik tai, kas gera.

Jei galite, tai išmokykite jį juoktis iš liūdesio.

Išmokykite, kad ašaroti nėra gėda.

Išmokykite jį juoktis iš cinikų ir saugokitės per didelio meilikavimo.

Išmokykite jį parduoti savo išmintį ir jėgas daugiausiai pasiūliusiam asmeniui, bet niekada neparduoti savo širdies ar sielos.

Išmokykite jį neklausyti staugiančios minios, o atsistoti ir kovoti, jei mano esantis teisus.

Elkitės švelniai, bet ne per švelniai, nes tik ugnis suteikia plienui aukštą kokybę.

Tegul jis turi drąsos būti nepakantus visiems blogiems dalykams.

Tegul turi kantrybės tapti drąsiu.

Išmokykite jį visada pasitikėti savimi, nes tada jis visada pasitikės žmonija.

Tai nėra lengvas dalykas, bet pažiūrėkite, gal jūs kažką galėsite padaryti.

Jis toks geras, tas mano sūnus!

Abraomas Linkolnas
1855 m.

Išmintis:

Išmokyti kažką kažko, galima tik tada, jeigu žmogus tai turi pats.

Bebaimiškumas
Būties apvalymas
Dvasinio žinojimo gilinimas
Labdaringumas
Savitvarda
Aukų atnašavimas
Šventraščių studijavimas
Asketiškumas
Paprastumas
Prievartos nenaudojimas
Teisingumas
Pykčio neturėjimas
Atsižadėjimas
Ramumas
Nenoras ieškoti kito ydų
Užuojauta visoms gyvoms esybėms
Godumo nebuvimas
Geraširdiškumas
Kuklumas
Nepalaužiamas ryžtas
Energingumas
Atlaidumas
Dvasios stiprybė
Švara
Pavydo bei šlovės siekimo neturėjimas

– šios transcendentinės savybės, būdingos dievotam, dieviška prigimtimi apdovanotam žmogui.

Štai ką mes turėtume išsiugdyti per savo gyvenimą.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *