,

Kas yra atsidavimo tarnystė? Kaip reikia pamaloninti viešpatį?

Dienoraštis

Gegužės 18 diena
Ketvirtadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien atsakymas į vieną gautą Jūsų laišką.

Paskaitykite:

Kas yra atsidavimo tarnystė? Kaip reikia pamaloninti viešpatį?

Sveiki.
Kas yra atsidavimo tarnystė?
Kaip reikia pamaloninti Viešpatį?

Atsakymas:
1. Sveiki. Kas yra atsidavimo tarnystė?

Atsakymas:

Sveiki.
Labai retai kas klausia, kas yra atsidavimo tarnystė Dievui.
Šventraščiai sako, kad atsidavimo tarnystė Dievui yra pagrindinė gyvosios būtybės veikla.
Atsidavimo tarnystė – tai nesavanaudiška, nuolatinė veikla, laisva nuo karmos, gjanos ir jogos, nukreipta patenkinti Dievą.

2. Kaip reikia pamaloninti Viešpatį?

Šventraščiai aprašo 9 metodus, kurių pagalba galima pamaloninti Viešpatį, užmegzti santykius su Juo ir grįžti į dvasinį pasaulį:

1) Šravaṇaṁ – klausytis pasakojimų apie Viešpatį ir Viešpaties Vardus.
2) Kīrtanaṁ reiškia kalbėti apie Dievą, kartoti jo vardą.
3) Smaraṇaṁ – atsiminimas. Atsiminti savo prote Viešpaties vardą, pavidalą, savybes ir žaidimus yra vadinama smaraṇa. Kai dėmesys ilgą laiką išlieka sutelktas į Viešpatį, tai vadinama meditacija (dhyāna)
4) Pāda sevanam – nuolatinis galvojimas apie Viešpaties lotosines pėdas.
5) Arcanam – garbinimas.
6) Vandanaṁ – maldos bei nusilenkimai.
7) Dāsyaṁ – atlikti tarnystę. Dāsyam reiškia lenktis, sakyti maldas, aukoti visą savo veiklą, tarnauti, elgtis tinkamai, atsiminti ir paklusti paliepimams, vykdyti Viešpaties nurodymus
8) Sakhyam – tarnauti Viešpačiui kaip draugui, taip pat būti draugišku Viešpačiui ir stengtis dėl Jo gerovės. Tai draugiškumo jausmas tarnaujant Viešpačiui arba pasikliovimas Viešpačiu ir noras padaryti Jam kažką malonaus.
9) Atma nivedanam – paaukoti Viešpačiui visą save (kūną, protą bei sielą), stengtis išskirtinai dėl Viešpaties, nustoti rūpintis savimi. Viešpaties troškimai yra vieninteliai tokio žmogaus norai. Taip pat priklausymas nuo Viešpaties valios ir sutikimas su bet kokiu likimu, kurį Viešpats jam skiria.

Tai ką parašiau aš – tai yra aukščiausia filosofija ir aukščiausias kiekvieno žmogaus gyvenimo siekinys.

Ir aš tai ne pats sugalvojau. Aš tai nurašiau iš šventraščių, kad viskas būtų autoritetinga ir tikslu.

Tai aukščiausias mokslas, pati alchemija ir tikra laimė kiekvienai gyvai būtybei.

Su meile!

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *