,

Kūčios

Gruodžio 24 diena
Sekmadienis
Vrindavanas, Indija

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien pasaulyje ir mūsų Lietuvoje didžiulė šventė – Kūčios.

Kokie mes bebūtume, bet tą švenčių nuotaiką mums perdavė tėvai, seneliai ir proseneliai.

Per amžius žmonės šventė daug ir įvairių švenčių, tačiau dabartiniais laikais jų liko labai mažai.

Laikas viską naikina, jis panaikino ir daugybę mūsų protėvių švenčių ir iki mūsų dienų krikščioniškų tradicijų pasaulyje mus pasiekė ši diena, kurioje vakare susirenka visi šeimos nariai ir kartu dalinasi ypatingu maistu.

Ateis laikas ir net ši šventė matomai pradings, nes vakarų bedieviška kultūra viską supaprastina, iškraipo ir atmeta, kaip beprasmišką ir atgyvenusią.

Tačiau kol dar žmonių papročiuose, atmintyje ir širdyje yra žodis – kūčios, reikia jas švęsti.

Kaip švęsti?

Atsakymas:

Pasimeldžiant, prisimenant Jėzaus atėjimą į mūsų gyvenimą, prisimenant Dievą, prisimenant savo tėvus, senelius, protėvius, artimuosius, žmones, kurie mums kažką gyvenime yra padarę gero, prisimenant vienišus ir neįgalius.

Šiandien galima pasidalinti valgiais su tais, kurie negali pasigaminti ar net jau nebemoka gaminti.

Šiandien yra galimybė laikytis pasninko ir savo maldas paskirti mūsų artimiesiems, kurių jau nebėra šiame pasaulyje.

Ir šiandien yra galimybė pabūti kartu šeimoje prie stalo be alkoholio, mėsos, pykčio, skubėjimo ir kartu garsiai pašlovinti Viešpatį.

Juk visų švenčių esmė, kokioje tradicijoje jos nevyktų yra pagarbinti Aukščiausiąjį.

Tegul ši šventė suvienija mūsų visų širdis, kad jose atsirastų daugiau pakantumo vienas kitam, nuoširdumo, kantrybės ir gailesčio savo artimui ir bet kuriam žmogui.

Iššluokime šiandien savo širdis nuo visų sutemų, dulkių, nevilties ir abejonių ir pripildykime jas tik meile, meile, meile !

Gražių ir prasmingų kūčių.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *