,

Kur galima pakliūti užsiimant dvasinę praktiką

Dienoraštis

Vasario 20 diena
Pirmadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien paskaitykite tokią istoriją ir išmintį.

Kur galima pakliūti užsiimant dvasinę praktiką?

Kartą Buda su savo mokiniais apsistojo Magadhos sostinėje Radžgire.

Budos mokinių tuo metu buvo trisdešimt šeši tūkstančiai.

Tarp tų tūkstančių mokinių buvo ir penki šimtai vienuolių, kurie praktikavo kitus savęs pažinimo kelius.

Kai visi susėdo ir Buda turėjo pradėti sakyti kalbą, tie penki šimtai vienuolių pakilo iš savo vietų ir kreipėsi į Budą:

– Mes girdėjome, kad Budos mokslas platus ir gilus.

– Mes girdėjome, kad to mokslo niekas negali suvokti.

– Mes čia atėjome nuolankiai paprašyti, kad Tu mums išaiškintumei tą Budos mokslą.

Tada Buda tarė:

– Labai gerai, kad atėjote.

Vienuoliai paklausė:

– Ar pasaulis yra kažkas ar čia iš vis nieko nėra?

Buda atsakė:

– Pasaulis yra kažkas ir tuo pačiu niekas.

Vienuoliai paklausė:

– Jei kaip tu sakai, kad jis yra kažkas, tai kaip galima sakyti, kad jis yra niekas?
– O, jeigu jis yra niekas, kaip galima sakyti, kad jis yra kažkas?

Buda atsakė:

Gyvas žmogus pasakys, kad pasaulis yra kažkas. Miręs žmogus pasakys, kad pasaulis yra niekas. Todėl aš ir sakau, kad šis pasaulis yra kažkas ir tuo pačiu niekas.

Vienuoliai paklausė:

– Iš ko gimsta žmonės?

Buda atsakė:

– Žmonės gimsta iš grūdų.

Vienuoliai paklausė:

– Iš ko atsirado penki grūdai?

Buda atsakė:

– Penki grūdai atsirado iš ugnies ir vėjo, kurie yra iš keturių didžiųjų stichijų.

Vienuoliai paklausė:

– O iš kur atsirado ugnis ir vėjas, kurie yra iš keturių didžiųjų stichijų.

Buda atsakė:

– Ugnis ir vėjas, kurie yra iš keturių didžiųjų stichijų atsirado iš nieko nebuvimo.

Vienuoliai paklausė:

– O iš kur atsirado tai ko nieko nebuvo?

Buda atsakė:

– Iš nieko nebūvimo.

Vienuoliai paklausė:

– Iš ko atsirado nieko nebūvimas?

Buda atsakė:

– Tai atsirado iš savo pačios substancijos.

Vienuoliai paklausė:

O iš kur atsirado pačios substancijos?

Buda atsakė:

– Iš Nirvanos.

Vienuoliai paklausė:

– O iš kur atsirado Nirvana?

Buda atsakė:

– Tai, apie ką jūs dabar klausiate yra labai gilūs ir rimti dalykai.
– Niravana – tai dharma (Esybė, dėsnis), kuri negimsta ir nemiršta.

Vienuoliai paklausė:

– O Tu Pats Buda esi Nirvana ar dar ne?

Buda atsakė:

– Dar ne Nirvana.

Vienuoliai paklausė:

– Jeigu Tu dar ne Nirvana, tai iš kur Tau žinoma apie amžiną Nirvanos palaimą?

Buda atsakė:

– Dabar aš jūsų paklausiu:
– Visos gyvos būtybės randasi laimėje ar kenčia?

Vienuoliai atsakė:

– Visos gyvos būtybės randasi neįtikėtinose kančiose.

Buda paklausė:

– Kodėl jūs vadinate tai kančiomis?

Vienuoliai atsakė:

– Mes matome, kad kai ateina mirtis, visos gyvos būtybės turi ištverti nepakeliamą skausmą, todėl mes žinome, kad mirtis – tai kančios.

Buda tarė:

– Nors jūs dabar nemirštate, tačiau jūs žinote, kad mirštant kiekvienas jaučia kančią.
– Aš matau, kad visų dešimties pasaulio pusių Budos negimsta ir nemiršta, todėl aš žinau, kad Nirvana – tai amžinas džiaugsmas.

Visų penkių šimtų vienuolių širdys atsivėrė ir jų protas nusimetė vergystės pančius.

Visi penki šimtai vienuolių davė įžadus laikytis penkių dalykų:
1) Nežudyti;
2) Nevogti;
3) Nesvetimauti;
4) Nemeluoti;
5) Negerti alkoholinių gėrimų;

Jie pasiekė pirmą iš keturių laiptelių šventumo lygį ir vėl atsisėdo į savo vietas.

Išmintis:

Visi dvasiniai keliai prašo žmonių: Nežudyti, nevogti, nesvetimauti, nemeluoti, negerti alkoholinių gėrimų;

Tie prašymai arba įstatymai, tai mūsų išsigelbėjimo valtys nuo kančių, kurios mūsų laukia šiame ir sekančiuose gyvenimuose.

Buda per savo kelią pakelia paklydusias sielas iki Dvasinio pasaulio Brahmajyoti lygmens, kur gyvos būtybės negauna kūno, tačiau turi dievišką sąmonę.

Aukštesnis lygmuo už Nirvana arba Brahmajyoti, kur pakliūva išaukštinti budistai yra Vaikunthalokos planetos, kur sielos gauna amžiną ir viską žinantį, keturankį, kaip Viešpats Narajaną kūną.

Pats aukščiausias sąmonės, laimės ir gyvenimo lygmuo yra Goloka Vrindavana, kur gyvos būtybės gauna tokį pat kūną kaip Paties Dievo ir amžinai gali su Viešpačiu bendrauti kiekvieną akimirką.

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *