,

Tikras atsidavimas!

Dienoraštis

Liepos 23 diena
Sekmadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien tokia pamokanti istorija! Paskaitykite!

Tikras atsidavimas!

Visatos išminčius ir šventasis Narada garbino Dievą Hari.

Jo atsidavimas buvo toks stiprus, kad vieną dieną jis nusprendė, kad visame pasaulyje nėra nė vieno, kuris mylėtų Dievą labiau nei jis.

Dievas išgirdo jo širdies apreiškimus ir tarė jam:

– Narada, nueik į miestą ant Gangos kranto.

Ten gyvena man atsidavęs vienas žmogus.

Apsistok pas jį ir pamatysi, kaip tai tau bus naudinga.

Narada nuėjo prie Gangos upės ir rado ten valstietį.

Valstietis atsikėlė anksti ryte ir tik vieną kartą ištarė Dievo vardą – Hari.

Tada paėmė plūgą ir nuėjo į lauką, kur arė nuo ryto iki vakaro.

Prieš pat miegą jis vėl ištarė Hari vardą.

Narada pagalvojo:
– Kaip šis varguolis gali būti atsidavęs Dievui? Juk jis visą dieną užsiėmęs kasdienių problemų sprendimu!

Tada Dievas atsakė Naradai:

– Pripildyk dubenį pieno iki kraštų ir su tuo dubeniu apeik visą miestą. Ir grįžk pas mane neišliejęs nė lašo!

Narada padarė, kaip jam buvo liepta.

Tada Dievas paklausė Narados:

– Kiek kartų tu galvojai apie mane eidamas per miestą?

– Nei karto, Viešpatie, – atsakė Narada.

– Kaip aš galėjau galvoti apie Tave, kai liepei žiūrėti, kad neišpilčiau nei lašo pieno?

Tada Dievas tarė:

– Dubuo su pienu, taip patraukė tavo dėmesį, kad tu visiškai pamiršai mane.
– O dabar prisimink valstietį: nepaisant to, kad jis nuo ryto iki vakaro yra užsiėmęs šeimyniniais rūpesčiais, jis mane prisimena du kartus per dieną.

Išmintis:

Dievui brangus ne tas, kuris filosofuoja, o tas, kuris visa širdimi Jam tikrai atsiduoda.

Dievas vertina bet kokias mūsų pastangas Jam tarnauti.

Tarnavimas Dievui ir yra tikroji meilė.

Po kiekvieno įsikūnijimo mes netenkame kūno, planetos, kurioje gyvename, šeimos, jeigu ją turėjome, uždirbto turto ir net visų išgyvenimų, tačiau su mumis gali likti išugdytas jausmas – tarnauti Dievui.

Tas išugdytas jausmas – tarnauti Dievui, kiekviename gyvenime gali mus padaryti tikrai laimingu ir galiausiai sugražinti mus į patį dvasinį pasaulį.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *