,

Baimė dar niekada niekam niekuo nėra padėjusi!

Gruodžio 30 diena
Šeštadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien vienos moters pasidalintos mintys apie tai, kaip reikia įveikti baimę ir toliau laimingai gyventi.

Paskaitykite:

Vieną dieną, ateina tokia akimirka, kai nustoji bijoti šalčio.

Nustoji bijoti bet kokio šalčio.

Tiesiog reikia šiltai apsirengti ir toliau tęsti savo gyvenimą.

Ir ateina akimirka, kai nebegali nieko išduoti, įžeisti ar įskaudinti.

Visos tos blogybės ateina kai bijai, o kai nebijai – neateina.

Tai įvyksta todėl, kad jau išgyvenai pačius blogiausius variantus ir niekas negali daugiau tavęs kažkuo nustebinti.

Ir pagaliau supranti, kad gyvenimas prasideda tik tada, kai nustoji bijoti.

Nustoji bijoti šalčio, karščio, pasipiktinimo, pykčio, praradimo, pasmerkimo, apkalbų, idiotų, išsiskyrimo, vienatvės, išdavystės ir net mirties.

Nes baimė dar niekada niekam nepadėjo.

Baimė atėmė pusę gyvenimo iš tų, kurie kažko bijojo, bet niekam nepadėjo.

Baimės nebuvimas atveria tau akis į tai, kad nepasitenkinimas tavimi yra nepatenkintųjų problema, nusivylimas – nusivylusiųjų, kritika – kritikuojančiųjų problema.

Tu neturi nieko bendra su tuo.

Nes žmonės turi kalbėtis, tačiau neapkalbinėti arba tegul ir kalba tau už nugaros, toliau nuo tavęs.

Aš atsisakau bijoti, mano draugai.

Aš renkuosi gyventi.

Anantara das išmintis:

Mūsų Visatoje arba tiksliau visame materialiame pasaulyje kiekviena gyva būtybė ko nors bijo.

Tai būdinga kiekvienai gyvai būtybei, nes pagrindinė pasąmoninė baimės priežastis yra baimė išnykti, numirti, nebelikti.

Baimė sukausto mūsų judesius, o pirmiausia – mūsų protą ir mes tada nebegalime kurti, atsiskleisti, realizuoti savęs.

Baimė užspaudžia žmogų taip, kad jis suserga psichine arba fizine liga to pats nesuprasdamas ir dažnai net nežinodamas.

Pirmas ir pats patikimiausias vaistas nuo baimės yra malda. Malda, malda, malda.

Už maldą nereikia niekam mokėti, atsiklausti ir gauti leidimo. Ją tiesiog reikia ištarti, neužlaikyti savyje ir jos bijoti.

Reikia garsiai pasakyti: – „Viešpatie gelbėk mane, aš bijau, aš taip visko bijau, padėk man“.

Ir toliau ištarus tuos žodžius reikia melstis taip kaip mokame, savo žodžiais, evangelijos žodžiais, šventraščių žodžiais, mantrų tekstais, tai visai nesvarbu kokiu būdu, technikomis ar kalbomis.

Malda visada suveiks, nes už maldos slepiasi pagalba iš aukščiau, pagalba iš Paties Aukščiausiojo.

Reikia melstis tiek, kiek kiekvienam reikia, kad atsipalaiduotume ir daugiau nebebijotume.

Vienam reikia melstis keletą minučių, kitam keletą valandų, trečiam visą dieną, o ketvirtam kiekvieną akimirką ir net visą gyvenimą.

Pasinaudokite tuo patarimu ir Jūs patys pajausite, kad kaip pasikeis Jūsų gyvenimas.

Gyvenimas pasikeis taip, kad Jūs pajausite jog pagaliau ramiai mąstote, kad širdyje yra vis daugiau laimės, kad veide vis dažniau stovi šypsena, pamatysite kokie geri aplink žmonės ir kaip gera, kai lyja, sninga, pučia stiprus vėjas, kaitina Saulė ar tiesiog gamta visiškai nurimusi ir nieko aplinkui nevyksta.

Jūs tikrai tai pajausite.

Būkite laimingi nuo šiandien!

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *