,

Išmintis

Dienoraštis

Gegužės 12 diena
Penktadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien tokia istorija, paskaitykite:

Išmintis

Viename vienuolyne buvo labai griežtas dvasinis mokytojas.

Tarp kitų mokinių jis turėjo du berniukus: darbštų Sutą ir tinginį Balą.

Darbštuolis Suta pasižymėjo darbštumu ir kruopštumu, net per poilsiui skirtą laiką šlavė vienuolyno kiemą, pjovė žolę, vaikščiojo parnešti iš upės vandens, skalbė mokytojo rūbus.

Priešingai, tinginys Bala buvo laikomas niekam tikusiu mokiniu.

Bala per pamokas miegojo, atsakinėjo į klausimus tai ką kiti pašnibždėdavo, o kai visi pradėjo valyti vienuolyno vidų ar teritoriją, stengdavosi kur nors nuošalioje vietoje pasislėpti ir pamiegoti.

O apie vienuolių rūbų valymą nebuvo nė kalbos. Jis tiesiog jų nesiskalbdavo.

Kartą tinginys Bala sutiko darbštųjį Sutą sode ir paklausė:

– Nagi, Suta, atsakyk, kiek bus vienas plius du?

– Trys. — atsakė darbštusis Suta.

– Nors tu nuolat pataikauji mokytojui, bet iš to nėra tau jokios naudos, – tęsė tinginys Bala, – tu nieko nežinai.

– Žinok, kad vienas plius du yra du.

Darbštuolis Suta pradėjo įrodinėti savo argumentus ir galiausiai berniukai susimušė.

Kaip tik tuo metu pro šalį ėjo mokytojas.

– Kas nutiko? – paklausė jis.

— O mokytojau! — atsakė darbštuolis Suta.

– Bala manęs paklausė, kiek būtų vienas plius du.

– Atsakiau – trys, o jis tvirtina, kad vienas plius du bus du.

Čia mes ir susiginčijome.

Ar Suta sako tiesą? – griežtai paklausė mokytojas tinginio Balo.

– Taip, – patvirtino tinginys Bala.

Tada, paėmęs į rankas didelę palmės šaką, mokytojas kaip reikiant išplakė darbštųjį Sutą.

O mokytojau! Aš juk kalbu tiesą. Aš teisingai suskaičiavau. Kodėl Jūs mane baudžiate? – verkšleno darbštuolis Suta.

– Yra žmonių, kurie tiesiog klysta, – pamokomai atsakė mokytojas.

– Ir yra užsispyrusių, kvailių.

– Tačiau dar baisesni yra tie, kurie bando su jais ginčytis.

– Pavyzdžiui, nors tu esi įsitikinęs, kad esi teisus, vis dėlto ginčijiesi su Bala.

– Tai tada kyla klausimas – kuris iš jūsų kvailesnis?

Išmintis:

Kvailiui niekada neįrodysime jokios tiesos, todėl bet kokie ginčai su jais beprasmiški.

Iš esmės bet kokie ginčai yra beprasmiški, nes jis sugadina santykius ir atima iš mūsų gyvybines jėgas.

Tiesa yra viena: Yra Dievas ir mes – Jo tarnai, todėl su bet kuo ginčytis yra kvailas reikalas, nes tai bus tik laikinos, o ne amžinos tiesos.

Su meile!

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *