,

Kaip nugalėti savyje pavydą ir neapykantą

Dienoraštis

Gegužės 1 diena
Pirmadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien tokia istorija:

Paskaitykite.

Kaip nugalėti savyje pavydą ir neapykantą

Kartą gyveno senas išmintingas samurajus.

Jis turėjo mokinių grupę ir mokė juos išminties ir kovos menų.

Kartą per vieną pamoką pas jį atėjo jaunas karys, garsėjęs savo nemandagumu ir žiaurumu.

Mėgstamiausia jo taktika buvo provokacijos metodas: jis įžeidinėdavo priešą tol, kol priešininkas nesusivaldydavo, priimdavo iššūkį, bet įniršęs padarydavo vieną klaidą po kitos ir taip pralaimėdavo mūšį.

Taip nutiko ir šį kartą: karys sušuko kelis įžeidimus mokytojui samurajui ir ėmė stebėti, kaip į tai sureaguos mokytojas.

Tačiau buvo įdomiausiai tai, kad mokytojas ramiai ir toliau vedė pamoką.

Taip jis pakartojo įžeidimus keletą kartų.

Kai trečią kartą samurajus mokytojas niekaip nesureagavo, kovotojas susierzinęs pasišalino.

Mokiniai atidžiai ir susidomėję stebėjo tą procesą.

Kovotojui pasitraukus, vienas iš jų negalėjo susilaikyti nepasakęs savo pastabų:
– Mokytojau, kodėl jūs buvote pakantus jo išpuoliams? Kodėl jūs jo neiškvietėte į kovą?

Išmintingas samurajus atsakė:
– Kai jums atnešama dovana, o jūs jos nepriimate, kam ji atitenka?

– Buvusiam šeimininkui, – atsakė mokiniai.

– Tas pats pasakytina apie pavydą, neapykantą ir įžeidimus. Kol tu jų nepriimi, jie priklauso tam, kuris juos atnešė.

Išmintis:

Mums sunku pakęsti įžeidimus, nes mes save matome kaip kūnus.

Jeigu mes suprastume, kad mes ne kūnai, o sielos ir nieko bendro su tuo išoriniu kūnu neturime, tai tada mums būtų labai lengva pakelti bet kokį įžeidimą.

Jeigu mes suprastume, kad esame vairuotojai, o ne mašinos, tai mes būtume visiškai laisvi nuo neapykantos, pavydo ir pykčio.

Kad tai suprastume ir savyje išsiugdytume tą supratimą, turime kasdien užsiimti dvasine praktika.

Dvasinė praktika mus atves prie suvokimo, kad šitas gyvenimas yra tik vienas iš amžinybės žaidimų su mumis.

Ir tada mes galėsime su savo gyvenimu tiesiog žaisti. Jis pasidarys lengvas ir įdomus.

Sėkmės!

Su meile!

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *