,

Mūsų manieros!

Spalio 8 diena
Sekmadienis
Indija, Kerala

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien tokia pamokanti istorija mūsų visų tobulėjime. Paskaitykite.

Apie geras manieras!

Gerą auklėjimą galime gauti ne tik šeimoje ar mokykloje, bet ir… iš savęs.

Mums tereikia žinoti, kas yra tikros geros manieros.

Tikros geros manieros pirmiausia pasireiškia namuose, šeimoje, santykiuose su artimaisiais.

Jei vyras gatvėje ar koridoriuje praleidžia nepažįstamą moterį priešais savęs ir net atidaro jai duris, bet namuose nepadeda pavargusiai žmonai išplauti indų, jis yra neišauklėtas žmogus.

Jei jis yra mandagus su savo pažįstamais, bet dėl kažkokių tai menkniekių susierzina būdamas su šeima, jis yra neišauklėtas žmogus.

Jei jis neatsižvelgia į savo artimųjų charakterį, psichologiją, įpročius ir norus, jis yra neišauklėtas būdo žmogus.

Jei jis užaugęs priima iš tėvų pagalbą kaip savaime suprantamą dalyką ir nepastebi, kad jiems patiems jau reikia pagalbos, jis yra neišauklėtas žmogus.

Jei jis garsiai paleidžia garso kolonėles ar televizorių arba tiesiog garsiai kalba, kai kas nors daro namų darbus ar skaito namuose (net jei tai yra jo maži vaikai), jis yra neišauklėtas žmogus ir niekada tinkamai neišauklės savo vaikų.

Jeigu jis mėgsta tyčiotis ar juokauti iš žmonos ar vaikų, neatsižvelgdamas į jų savimeilę, ypač nepažįstamų žmonių akivaizdoje, tai jis tiesiog kvailys.

Gerai išauklėtas žmogus yra tas, kuris nori ir moka gerbti kitus, jis yra tas, kuriam jo paties mandagumas ne tik pažįstamas ir lengvas, bet ir malonus. Tai žmogus, kuris yra vienodai mandagus ir vyresniajam, ir jaunesniajam pagal amžių ir pagal pareigas.

Visais atžvilgiais gerai išauklėtas žmogus niekada nerodo savo pranašumo, taupo kitų laiką („Tikslumas yra karalių mandagumas“, sako posakis), griežtai vykdo kitiems duotus pažadus ir visada yra tas pats – namuose, mokykloje, darbe, parduotuvėje ir viešoje vietoje.

Tai liečia daugiausia vyrus, šeimos galvas. Taip yra todėl, kad jie moterims iš tikrųjų turi duoti kelią… ne tik prie durų.

Tačiau protinga moteris nesunkiai supras, ką tiksliai reikia daryti, kad, visada ir su dėkingumu priimdama iš vyro prigimties suteiktą teisę vadovauti, priverstų vyrą kuo mažiau užleisti jai pirmenybę. Ir tai yra daug sunkiau! Štai kodėl gamta pasirūpino, kad moterys didžiąja dalimi būtų apdovanotos didesniu takto jausmu ir didesniu natūraliu mandagumu nei vyrai.

Nemanykime, kad geros manieros yra tik manieros ir tai yra kažkas paviršutiniško.

Savo elgesiu atskleidžiame savo esmę.

Reikia ugdyti savyje ne tiek manieras, o kiek tai, kas išreiškiama manieromis, rūpestingą požiūrį į pasaulį: į visuomenę, į gamtą, į gyvūnus ir paukščius, į augalus, į vietovės grožį, į praeitį, į vietą, kur gyvename ir panašiai.

Nereikia įsiminti šimtų taisyklių, bet reikia atsiminti vieną dalyką – būtinybę gerbti kitus.

O jeigu pas mus tai bus ir dar pridėsime šiek tiek išradingumo, tuomet manieros ateis pačios.

Išmintis:

Jeigu mes galėtume pamatyti dabartiniu metu savo dvasinę prigimtį, tai mes pamatytume, kad dvasine prasme mes esame visi vieno Tėvo vaikai.

Jeigu mes gyvendami palaipsniui tai pradėsime suprasti, tai palaipsniui atsiras ir pagarba visai aplinkai, kuri mus supa, nes kaip gali nepriimti kito, jeigu jis tavo brolis ar sesuo?

Kiek negalime dar priimti kitų, tiek dar stovime vietoje savo dvasinėje pažangoje, tiek dar trūksta mumyse tobulumo ir laimės.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *