,

Vertingi karaliaus Saliamono patarimai!

Dienoraštis

Vasario 10 diena
Penktadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien noriu papasakoti apie karalių Saliamoną.

Vertingi karaliaus Saliamono patarimai!

Paskaitykite:

Karalius Saliamonas (~971–931 m. pr. m. e.) valdė Izraelį po savo tėvo Dovydo mirties.

Kiekvieną rytą karalius Saliamonas lipdavo į kalną pasitikti tekančios Saulės.

Kai vieną rytą karalius Saliamonas nusileido nuo kalno, jį kaip ir kiekvieną rytą pasitiko minia žmonių, kurie troško išgirsti visada pamokančių jo patarimų ir gilios išminties.

Tie žmonės pradėjo karaliaus Saliamono klausti apie gyvenimo prasmę, laimę ir nelaimes, apie harmoniją ir tobulumą.

Žmonės pirmiausiai karaliaus Saliamono paklausė:

– Pasakyk, o karaliau, kas mes tokie?

Karalius Saliamonas atsakė:

– Jūs – pasaulio šviesa! Jūs – žvaigždės! Kiekviename iš Jūsų randasi Visata.
– Panardinkite savo intelektą į savo širdis ir klausykitės.
– Palaiminti tie, kad supranta Dievo kalbą.

– O kokia gyvenimo prasmė? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Gyvenimas – tai meilės šokis.
– O jūsų gyvenimo paskirtis – sužydėti.
– Gyventi – tai didžiulė dovana pasauliui.
– Į gyvenimą žiūrėkite, kaip į šventę, nes gyvenimas pats savaime yra brangenybė.
– Gyvenimas – tai dabartis.
– O dabarties prasmė – būti dabartyje.

– O kodėl mus persekioja nelaimės? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Ką jūs pasodinote, tą dabar ir pjaunate.
– Nelaimės – tai jūsų pasirinkimas.
– Vargingumas – tai žmonijos kūrinys.
– Kai kažką kaltinate, jūs prarandate jėgą.
– Kai kažko geidžiate, jūs išmėtote savo laimę.
– Prabuskite, nes vargšas tas, kuris dar nepažino savęs.
– Tie kas nerado savo viduje Dievo karalystės – benamiai.
– Benamiu tampa tas, kuris tuščiai leidžia laiką.
– Tegul turtai netampa jūsų prakeiksmu.

– Kaip įveikti nelaimes? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Nesmerkite savęs, nes Jūs esate dieviškos prigimties.
– Nelyginkite ir neskirstykite.
– Už viską dėkokite.
– Džiaukitės, nes džiaugsmas daro stebuklus.
– Priimkite save, nes tie kas priima save, priima ir kitus.
– Laiminkite pavojus, nes drąsieji suranda palaimą.
– Melskitės džiaugsme ir nelaimės jus apeis.

Koks gi kelias į laimę? – vėl paklausė žmonės.

– Laimingi mylintys;
– Laimingi dėkojantys;
– Laimingi ramūs;
– Laimingi suradę savyje rojų;
– Laimingi dovanojantys;
– Laimingi priimantys dovanas su džiaugsmu;
– Laimingi ieškantys;
– Laimingi prabudę;
– Laimingi klausantys Dievo žodžio.
– Laimingi gyvenantys pagal savo prigimtį;
– Laimingi esantys harmonijoje;
– Laimingi pamatę pasaulio grožį;
– Laimingi atsivėrę Saulei;
– Laimingi plaukiantys kaip upės;
– Laimingi pasiruošę priimti savo laimę;
– Laimingi išminčiai;
– Laimingi pažinę save;
– Laimingi tie, kurie myli save;
– Laimingi šlovinantys gyvenimą;
– Laimingi kuriantys;
– Laimingi laisvieji;
– Laimingi tie, kurie atleidžia;

– O kaip gyventi šiame pasaulyje? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Gerkite iš kiekvienos gyvenimo akimirkos, nes nenugyventas gyvenimas sukelia liūdesį;
– Ir žinokite, kad tai kas yra viduje, tas yra ir išorėje;
– Pasaulio tamsa – iš tamsos širdyje;
– Žmogus – tai Saulės sėkla;
– Laimė – tai Saulės patekėjimas;
– Palaiminti tie, kad laukia šviesos.

– Kaip atrasti harmoniją? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Niekam nekenkite;
– Nepavydėkite;
– Paskirkite savo gyvenimą grožiui;
– Kurkite dėl kūrybos, o ne dėl pripažinimo;
– Su artimuoju elkitės, kaip su apsireiškimu;
– Pakeiskite praeitį, pamiršdami ją;
– Atneškite į pasaulį kažką naujo;
– Tapkite meilės energiją, nes meilė viską sudvasina;
– Kur meilė – ten Dievas.

– Kaip pasiekti gyvenimo tobulumą? – vėl paklausė žmonės.

Karalius Saliamonas atsakė:

– Laimingas žmogus gali pakeisti daugelį žmonių;
– Nelaimingi pasilieka vergais, nes laimingieji myli laisvę;
– Iš tikro laimė ten, kur yra Laisvė;
– Mokykitės laimės meno;
– Atsiverkite pasauliui ir pasaulis atsivers jums.

Sėkmės!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *