, , ,

Gyvenimas ir sąmoningumas!

Birželio 22 diena
Ketvirtadienis
Dvaraka, Vilnius

Tema: Gyvenimas ir sąmoningumas!

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Paskaitykite šiandien pamokančią istoriją.

Vienas pirklys kasdien savo sūnui duodavo vieną abbasi (persų sidabrinę monetą) ir sakydavo:
– Imk, sūnau, gyvenk iš mano pinigų ir pasistenk taupyti.

Tačiau sūnus kiekvieną kartą tas monetas mesdavo į vandenį.

Vieną dieną tėvas apie tai sužinojo, bet nieko sūnui nepasakė.

Sūnus nieko neveikė, nedirbo, valgė ir gėrė tėvo namuose.

Vieną dieną pirklys nuėjo pas savo artimuosius ir jiems pasakė:
– Jei mano sūnus ateis pas jus ir paprašys pinigų paskolinti, tai jam neduokite.

Tada pirklys pasikvietė savo sūnų ir kreipėsi į jį žodžiais:
– Nuo šiolei mielasis, eik pats užsidirbti pinigų ir kai užsidirbsi atnešk man parodyti ir aš pažiūrėsiu, kokie jie tavo uždirbti pinigai.

Sūnus nuėjo pas gimines ir pradėjo prašyti paskolinti pinigų, bet šie atsisakė jam jų duoti.

Tada jis buvo priverstas įsidarbinti darbininku.

Visą dieną sūnus basomis kojomis maišė kalkes ir, gavęs vieną abbasi, nunešė šiuos pinigus savo tėvui.

Tėvas pasakė: – Na, sūnau, dabar eik ir išmesk uždirbtus pinigus į vandenį.

Sūnus atsakė:

– Tėve, kaip aš galiu juos išmesti?
– Argi nežinai, kokias kankynęs aš dėl jų patyriau?
– Mano kojų pirštai vis dar dega nuo kalkių.
– Ne, negaliu jų išmesti, mano ranka tam net nepakils.

Tėvas atsakė:
– Aš kiekvieną dieną duodavau tau po vieną abbasi, o tu paimdavai tą pinigą ir išmesdavai į vandenį.

– Tu gal manei, kad šie pinigai man buvo duodami nemokamai, be darbo?

– Tai va, sūnau, kol nedirbsi, tol darbo kainos nesužinosi!

Išmintis:

Šiame pasaulyje niekas lengvai neateina.

Ir net, jeigu ateina, tai mūsų kažkokių tai pastangų dėka dabartyje arba praeityje.

Ir reikia suvokti, kad žmogus ne vien duona sotus.

Vien darbas, koks jis bebūtų, negali patenkinti žmogaus vidaus.

Žmogui reikia vidinio ryšio su kitais žmonėms, su gamta ir su Pačiu Dievu.

Ar žmogui lengvai ar sunkiai atėjo pinigai, ar jis vargšas ar turtingas, jis turi suprasti, kad viskas vis tiek priklauso Dievui.

Su meile!
Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *