,

Nuoseklumas ir tikėjimas!

Birželio 21 diena
Trečiadienis
Dvaraka, Vilnius

Tema: Nuoseklumas ir tikėjimas!

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Paskaitykite šiandien pamokančią istoriją.

Vienas fokusininkas rodė savo meną sultonui ir jo dvariškiams.

Visi žiūrovai buvo patenkinti.

Pats sultonas žavėjosi fokusininku.
– Dieve, kokius stebuklus jis daro, koks jis genijus!

Jo viziris (minstras) tarė:
– Jūsų Didenybe, juk puodus ne dievai lipdo.
– Fokusininko menas – jo kruopštumo ir kasdieninio darbo bei mankštos rezultatas.

Sultonas suraukė kaktą.

Šie vizirio žodžiai apnuodijo jo malonumą žavėtis fokusininko menu.

– O, tu nedėkingasis, kaip tu drįsti sakyti, kad tokį meną galima pasiekti treniruojantis?
– Kadangi aš sakiau, kad arba žmogus turi talentą, arba ne, tai reiškia, kad taip ir yra.

Su panieka žiūrėdamas į savo vizirį, jis piktai sušuko:
– Kadangi tu neturi jokio talento, tai, keliauk į šių rūmų požemių kalėjimą.

– Ten tu galėsi pagalvoti apie mano žodžių teisingumą.

– Bet kad nesijaustumėte vienišas, tai šalia tavęs bus toks pat užsispyręs, kaip tu padaras.

Sultonas liepė vizirio kameroje įkalinti veršiuką.

Nuo pat pirmos įkalinimo dienos viziris pradėjo mankštintis: pakeldavo veršį ir kasdien nešdavo laiptais jį į kalėjimo bokšto viršų.

Bėgo mėnesiai, veršelis virto galingu jaučiu, o vizirio jėgos mankštinantis kasdien tik didėjo.

Vieną gražią dieną sultonas prisiminė savo kalinį.

Jis įsakė atvesti buvusį vizirį pas jį.

Pamatęs jį, sultonas nustebo:

– Dieve mano! Koks stebuklas, koks genijus! Jautį ant ištiestų rankų nešantis viziris atsakė tais pačiais žodžiais, kaip ir anksčiau:
– Jūsų Didenybe, juk puodus ne dievai lipdo.

– Šį gyvūną tu man davei iš gailestingumo.

– Mano stiprybė yra mano kruopštumo ir mankštos rezultatas.

Išmintis:

Mes viską galime tikrai pasiekti, jeigu tuo tikėsime ir kasdien atliksime visas savo pareigas vienoje ar kitoje srityje.

Mes galime dar daugiau pasiekti, jeigu kažką darysime kitų gyvų būtybių gėriui.

Mes galime pasiekti absoliutų tobulumą, jeigu viską darysime dėl Dievo.

Su meile!
Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *