,

Ką gali pasiekti žmogus?

Dienoraštis

Vasario 18 diena
Šeštadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien paskaitykite tokią istoriją ir išmintį.

Ką gali pasiekti žmogus?

Vienas Kinijos imperatorius turėjo labai drąsų ir sumanų karo vadą.

Kartą po vieno pergalingo mūšio imperatorius surengė didžiulė puotą.

Toje puotoje buvo daugybė visokiausio maisto ir stipriausių gėrimų.

Pasibaigus puotai, tas karo vadas ėjo namo.

Eidamas keliu, priekyje ties posūkiu, krūmuose jis pamatė tigrą.

Karo vadas pamatė, kad tigras pasiruošęs šuoliui tiesiog ant jo.

Nežiūrint, kad karo vadas buvo gerokai išgėręs, jis sureagavo akimirksniu.

Jis staigiai stvėrė savo lanką, kabantį ant peties, įtempė templę su strėle ir iššovė strėlę.

Kaip atrodė pačiam karo vadui jis tą tigrą nušovė.

Kai ryte karo vadas prabudo namuose, jis atsiminė tą įvykį naktį, kai jis grįžo namo iš puotos.

Karo vadas nusprendė grįžti į tą vietą kur naktį nušovė tigrą ir iš tigro pasidaryti iškamšą.

Karo vadas nuėjo į tą pačią vietą kur naktį nušovė tigrą ir pamatė, kad naktį jis tigru palaikė didžiulį akmenį.

Bet įdomiausia buvo tai, kad tas akmuo buvo peršautas jo paties naktį paleista strėle.

Tai labai sudomino karo vadą ir jis į tą akmenį iššovė keletą strėlių, bet visos jos atšoko nuo to akmens, net jo neįbrėždamos.

Ir tada karo vadas suprato:
– Jeigu žmogaus ketinimas nepriekaištingas ir tvirtas, tai strėlė gali perverti net akmenį.

Išmintis:

Mes viską galime pasiekti, jeigu bus tikras tikslas, valia, kasdieninis darbas ir Dievo palaiminimas.

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *