,

Kaip įtikti Dievui?

Dienoraštis

Sausio 7 diena
Šeštadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien Jūsų skaitymui tokia istorija:

Kaip įtikti Dievui?

Vienas mokinys paklausė savo dvasinio mokytojo:
– Brangus mokytojau!
– Ko iš mūsų nori Dievas?
– Ką mes turime daryti?
– Ar kaip kiti sako, kad tai niekada ir nesužinosime?

Mokytojas atsakė:
– Pirmiausiai aš tau pats užduosiu klausimą:
– Kadangi aš gerai žinau, kad tu esi savo didelėje šeimoje pavyzdingas tėvas, papasakok man, ko tu norėtumei iš savo vaikų?

Mokinys atsakė:
– Aš norėčiau, kad visi mano vaikai taikiai ir draugiškai gyventų su manimi mūsų dideliame name, kurį aš pats pastačiau jiems.
– Aš turiu didelį ūkį, daug derlingos žemės, sodą, mišką, ežerą.
– Aš išmokysiu juos visko, ką moku daryti pats ir jiems niekada nieko netrūks.
– Mes apsėsime laukus javais ir galėsime valgyti savo duoną.
– Tegul mano vaikai padeda vienas kitam, o aš padėsiu jiems visiems.
– Bet aš jų neversiu kažką daryti dėl manęs.
– Aš norėčiau, kad jie patys, savo noru pasiliktų gyventi su manimi ir kartu viską darytų.
– Aš norėčiau, kad jų vaikai ir jų vaikų vaikai gyventų su mumis kartu.
– Štai ko aš noriu iš vaikų.

Ir tarė mokytojas:
– Puiku, tavo planai dorybingi ir nesavanaudiški.
– Bet ko dar reikia, kad tai ką sugalvojai, tavo vaikai neišskristų, kaip paukščiai išskrenda iš savo lizdo į skirtingas puses? Kas yra svarbiausia?

Mokinys trumpam susimąstė ir tarė:

– Visų svarbiausia, kad jie mylėtų mane ir vienas kitą, taip, kaip myliu juos aš. Ir tada ta meilė sujungs mūsų šeimą stipriau už bet kokius raiščius.

Ir mokytojas tarė:
– Tikra tiesa. Tai ką tu norėjai pas mane paklausti?

Ir mokinys atsakė:
– Mokytojau! Aš jau pats už duodamas klausimus, gavau ir atsakymą.

Išmintis:

Santarvė tarpusavyje – džiaugsmas šeimai, giminei, Visatai ir Pačiam Dievui.

Santarvė tarpusavyje – tai pamoka vaikams, kaip toliau kurti laimingas šeimas mūsų palikuonims.

Santarvė šeimoje – tai raktas į dvasinį pasaulį.

Sutarkime šeimoje !!!

Su meile !

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *