,

Kaip teisingai gyventi?

Gruodžio 4 diena
Pirmadienis
Majapuras, Indija

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien pasakojimas apie tai, kaip teisingai gyventi.

Paskaitykite.

Norint gyventi ir džiaugtis, reikia tik dviejų dalykų – gyventi ir džiaugtis.

Ir nekankinti savęs kvailais klausimais.

1920-ųjų metų viduryje, jaunas žydas atėjo pas garsųjį Niujorko rabiną ir pasakė, kad nori studijuoti Talmudą.

– Ar žinai aramėjų kalbą? – paklausė rabinas.

– Ne.

– O hebrajų kalba?

– Ne.

– O Torą vaikystėje ar mokeisi?
– Ne, rabinai.

Bet nesijaudinkite. Esu baigęs filosofiją Berklyje ir ką tik apsigyniau disertaciją apie Sokrato filosofiją ir logiką.

O dabar, norėdamas užpildyti savo žinių spragas, noriu šiek tiek pastudijuoti ir Talmudą.

– Jūs nesate pasirengę mokytis Talmudo, – atsakė rabinas.

Talmudas yra pati giliausia knyga, kurią kada nors parašė žmonės.

Bet kadangi jūs primygtinai reikalaujate, aš jums pateiksiu logikos testą: jei jums pavyks tai išspręsti, aš mokysiu jus Talmudo.

Jaunuolis sutiko ir rabinas tarė.

— Du žmonės leidžiasi žemyn kamino viduje. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – purvinu. Kuris iš jų eis praustis?

Jaunojo filosofo akys išsiplėtė.

– Tai logikos testas?!

Rabinas linktelėjo.

– Na, žinoma, tas su purvinu veidu!

– Neteisingai. Pagalvokite logiškai: tas, kurio veidas nešvarus pasižiūrės į tą, kurio veidas švarus ir nuspręs, kad jo veidas taip pat švarus. O tas, kurio veidas švarus, pažiūrės į tą, kurio veidas nešvarus, nuspręs, kad jis pats irgi nešvarus ir eis nusiprausti.

– O, čia gudriai sugalvota! – apsidžiaugė svečias. – Nagi, rabi, užduok man dar vieną testą!

– Gerai, jaunuoli. Du žmonės leidžiasi kaminu žemyn. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – purvinu. Kuris iš jų eis praustis?

– Bet mes jau išsiaiškinome – eis praustis, tas, kurio veidas švarus.

– Neteisingai. Abu eis nusiprausti. Pagalvokite logiškai: Žmogus švariu veidu pažiūrės į tą, kurio veidas nešvarus ir nuspręs, kad jo veidas taip pat nešvarus. O tas, kurio veidas nešvarus, pamatys, kad kitas nuėjo praustis, supras, kad jo veidas irgi nešvarus ir jis irgi nueis praustis.

– Aš apie tai nepagalvojau! Nuostabu – padariau loginę klaidą! Rabi, atlikime dar vieną testą!

– Gerai. Du žmonės leidžiasi kaminu žemyn. Vienas išlenda švariu veidu, kitas – purvinu. Kuris iš jų eis praustis?

– Na… Abu eis nusiprausti.

– Neteisingai. Nė vienas iš jų neis praustis. Pagalvokite logiškai: tas, kurio veidas nešvarus, žiūrės į tą, kurio veidas švarus, ir nesipraus. O tas, kurio veidas švarus, pamatys, kad tas, kurio veidas nešvarus, neina praustis, supras, kad jo veidas švarus, taip pat neis praustis.

Jaunuolis buvo apimtas nevilties.

– Na, patikėkite mokytojau, aš galiu išmokti Talmudą! Paklauskite dar ko nors!

– Gerai. Du žmonės leidžiasi kaminu žemyn…

– O Dieve! Nė vienas iš jų neis praustis!!!

– Neteisingai. Ar dabar esate įsitikinęs, kad mokytis Talmudo neužtenka Sokrato logikos žinių?

Pasakykite man, kaip gali būti, kad du žmonės leidžiasi tuo pačiu vamzdžiu ir vienas išsitepa veidą, o kitas – ne?!

Negi jūs nesuprantate?

Visi šie klausimai yra nesąmonė, ir jei jūs visą gyvenimą atsakinėsite į beprasmius klausimus, tada visi jūsų atsakymai taip pat bus beprasmiai!

Išmintis:

Dabartinis pasaulis jau dabar pasiekė absurdo lygį, nes žmonija nežino kas tikros žinios, o kas tik beprasmiška informacija.

Mus pačius vaikų darželyje, mokykloje ir universitetuose mokė visiškai nereikalingų dalykų ir visa tai tęsiasi ir su mūsų vaikais ir tęsis taip dar tūkstančius metų.

Mūsų mokyklos neparuošia mus suprasti savo prigimties, atrasti savo gabumų, jos neparuošia mūsų nei darbui, nei gyvenimui.

Beveik visko ko moko mokyklos mes užmirštame ir turime per vargus, ir kančias mokytis visko iš naujo, kai išeiname savarankiškai gyventi.

Todėl Vedos ir sako, kad tikra ir brangiausia yra dvasinės žinios, kurios maitina mūsų sielą ir padeda jai sugrįžti namo į dvasinį pasaulį.

Todėl kiekvienas iš mūsų turi per naują išmokti gyventi ir elgtis šiame pasaulyje visiškai kitaip, nes kitaip mes kasdien darysime tik vien klaidas už kurias patys ir turėsime susimokėti savo kančiomis.

Mokykimės gyventi dvasinį gyvenimą, kuris suteikia, amžinybę, žinojimą ir palaimą.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *