,

Mūsų gyvenimo kelias!

Mūsų gyvenimo kelias!

Balandžio 28 diena

Sekmadienis

Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji,

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien Jūsų paskaitymui tai, kas leidžia suprasti, kad gyvenime yra daug kelių ir kiekvienas kelias kažkur žmogų tikrai atveda.

Paskaitykite:

Kartą penki išminčiai pasiklydo miške.

Pirmasis pasakė: „Aš eisiu į kairę – taip man sako mano intuicija“.

Antrasis pasakė: „Aš eisiu į dešinę – ne veltui sakoma, kad „dešinė“ kilusi iš žodžio „teisinga, išmintinga, laiminga“.

Trečias pasakė: „Eisiu atgal – mes iš ten atėjome, todėl būtinai išeisiu iš miško“.

Ketvirtasis pasakė: „Aš eisiu į priekį – turime judėti toliau, miškas tikrai baigsis ir atsivers kažkas naujo“.

Penktasis pasakė: „Jūs visi klystate. Yra geresnis būdas. Palaukite manęs”.

Jis rado aukščiausią medį ir užlipo į viršų.

Kol jis kopė, visi kiti išsiskirstė – kiekvienas nuėjo savo kryptimi.

Iš viršaus jis matė, kur reikia eiti, kad greičiau išeiti iš miško.

Dabar jis net galėjo pasakyti, kokia tvarka kiti išminčiai pasieks miško pakraštį.

Jis pakilo aukščiau ir galėjo pamatyti trumpiausią kelią.

Jis įveikė problemą ir išsprendė užduotį geriau nei bet kas kitas!

Jis žinojo, kad viską padarė teisingai. Bet kiti – ne. Jie buvo užsispyrę, jo neklausė. Jis buvo tikras išminčius!

Bet tai dar ne viskas, nes…

Jis klydo.

Visi pasielgė teisingai.

Tas, kuris nuėjo į kairę, atsidūrė miško tankmėje. Jam teko badauti ir kovoti su laukiniais gyvūnais. Bet jis išmoko išgyventi miške, tapo miško dalimi ir galėjo to išmokyti kitus.

Tas, kuris nuėjo į dešinę, sutiko plėšikus. Jie atėmė iš jo viską ir privertė kartu su jais plėšti. Tačiau po kurio laiko jis pamažu pažadino plėšikuose tai, ką jie buvo pamiršę – žmogiškumą ir užuojautą. Kai kurių iš jų atgaila buvo tokia stipri, kad po jo mirties jie patys tapo išminčiais.

Tas, kuris grįžo atgal, per mišką nutiesė takelį, kuris netrukus virto keliu visiems, norintiems pasimėgauti mišku be rizikos pasiklysti.

Tas, kuris ėjo į priekį, tapo atradėju. Jis aplankė vietas, kuriose niekas niekada nebuvo, ir atvėrė nuostabias naujas galimybes žmonėms, nuostabius vaistinius augalus ir nuostabius gyvūnus.

Tas, kuris įkopė į medį, tapo nuorodų paieškos ekspertu. Visi, kurie norėjo greitai išspręsti savo problemas, kreipdavosi į jį.

Taip visi penki išminčiai realizavo savo pašaukimus.

Žmogui, reikia pakilti aukščiau ir pamatyti trumpiausią kelią.

Žmogus turi leisti kitiems eiti savo keliu.

Reikia išmokti pripažinti išminčiais visus – kiekvienas kelias svarbus ir vertas pagarbos.

Ir dar…

Reikia išmokti pažvelgti toliau už pabaigą – ten visada yra tęsinys.

Anantara das išmintis:

Kitų mes nepripažįstame, tik dėl savo egoizmo.

Save laikome pranašesniais už kitus, tik dėl savo egoizmo.

Save lyginame su kitais tik dėl egoizmo.

Mokytojo į savo gyvenimą nepriimame tik dėl egoizmo.

Bažnyčioje nesiklaupiame ir šventykloje nesilenkiame, tik dėl egoizmo.

Atmetame bet kokius paaiškinimus, žinias, teisingumą, tik dėl egoizmo.

Visos problemos šiame pasaulyje kyla tik dėl mūsų egoizmo, egoizmo, egoizmo.

Ar uždavėte sau klausimą – kiek pas mane dar liko to egoizmo?

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *