,

Vargingiausias žmogus pasaulyje

Dienoraštis

Sausio 14 diena
Šeštadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien skiriu Jums tokią pamokančią istoriją.

Paskaitykite.

Vargingiausias žmogus pasaulyje

Tai buvo seniai ir tie įvykiai vyko Košalos karalystėje, Indijoje.

Vienas kilnus žmogus už didžiulius pinigus nusipirko labai retą ir brangią skrynelę, kuri buvo pagaminta iš kvepiančio sandalo medžio ir inkrustuota auksu.

Šis kilnus žmogus viešai paskelbė:

– Šią brangenybę aš atiduosiu pačiam vargingiausiam žmogui pasaulyje.

Daug vargšų atėjo pas tą kilnų žmogų, norėdami gauti tą skrynelę, bet jis visiems atsakydavo:

– Tu ne pats vargingiausias žmogus pasaulyje.

Visi buvo nustebę:

– O, iš tikro ar tu ruošeisi bendrai kam nors atiduoti tą skrynelę?

Kilnus žmogus atsakė:

– Aš atiduosiu tą skrynelę pačiam vargingiausiam žmogui pasaulyje.
– Aš galiu Jums pasakyti, kas pats vargingiausias žmogus pasaulyje.
– Pats vargingiausias žmogus pasaulyje yra ne kas kitas, kaip mūsų karalius Prasendžitas.

Po kiek laiko, gandas apie tai, kad pats vargingiausias žmogus pasaulyje yra karalius Prasendžitas, pasiekė ir jį patį.

Karalius Prasendžitas labai dėl to supyko.

Jis pašaukė sargybą ir įsakė:

– Kaip tai gali būti? Aš esu karalius! Kaip aš galiu būti vargingiausias žmogus pasaulyje? Eikite, suraskite ir atveskite pas mane tą žmogų, kuris tvirtina, kad aš esu vargingiausias žmogus pasaulyje!

Kai pas karalių buvo atvestas tas kilnus žmogus, turėjęs tą brangiausią skrynelę, karalius Prasendžitas, jį nusivedė į lobyną ir paklausė:
– Ar žinai, kas čia per vieta?

Kilnus žmogus atsakė:

– Tai lobynas, kuriame jūs saugote auksą.

– O kas čia? – paklausė karalius.

– Čia lobynas, kuriame saugote savo sidabrą.

– O kas čia?

– Čia saugykla, kuriame saugote savo brangakmenius.

Tada karalius Prasendžitas piktai pradėjo šaukti:

– Pasirodo tu žinai, kad mano saugyklos pilnos aukso ir sidabro. Tu žinai kiek aš turiu turtų.
– Kaip tu gali šmeižti mane visiems kalbėdamas, kad aš pats vargingiausias žmogus pasaulyje?

Tada kilnus žmogus atsakė, kad nors karalius Prasendžitas turi daug turtų, jis nesirūpina savo karalystės žmonių poreikiais, nes žmonės joje gyvena vargingai.

Nors karalius ir turtingas, bet jis savo turtų nenaudoja žmonių gerovei, todėl jis laikytinas pačiu vargingiausiu.

Išmintis:

Turtingų žmonių turtai yra skirti tik vienam tikslui – padėti kitiems.

Šiais laikais turtingas žmogus turėtų aukoti dvasiniams mokytojams, nes jie žino, kad visi pinigai priklauso Dievui ir jie tuos pinigus panaudotų skleisdami mokslą apie Dievą ir Dievo pasaulį.

Šiais laikais turtingas žmogus turėtų aukoti pamokslautojams, nes jie žadina žmones nuo dvasinės mirties.

Šiais laikais turtingas žmogus turėtų aukoti šventykloms, nes tai oazės materialiame pasaulyje, kur galima išsigelbėti nuo materijos pražūties.

Turėti daug pinigų yra gerai, nes galima padėti ir vargšams, ir ligoniams, ir gyvūnams ir kitiems kilniems projektams. Tačiau turėjimas daug pinigų yra pati baisiausia bausmė tiems, kurie juos panaudoja ne pagal paskirtį, o tik savo juslių pasitenkinimui, nes tai veda žmogų tik į pragarą.

Padėti ir aukoti kiekvieną mėnesį geriems darbams privalo kiekvienas žmogus, nes tai yra tiesiog net ne malonė gaunantiems, o pareiga aukotojo, nes auka mažina gobšumą, pavydą ir egoizmą.

Tai skamba kaip spaudimas ar prievarta, tačiau tai viena iš pagrindinių priemonių apvalyti savo širdis.

Su meile!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *