,

Mistinės galios

Anantara das dienoraštis

Rugpjūčio 19 diena
Šeštadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien tokia pamokanti istorija! Paskaitykite!

Mistinės galios

Kartą gyveno Siddha (žmogus, turintis antgamtinių galių), kuris labai didžiavosi savo magiškomis galiomis.

Kartą, apsimetęs šventuoju, pas jį atėjo Pats Viešpats ir tarė:
– Gerbiamasis, girdėjau, kad tu esi apdovanotas ypatingomis mistinėmis galiomis?

Siddha Viešpatį maloniai priėmė ir pakvietė atsisėsti.

Tuo metu pro šalį ėjo dramblys ir šventasis paklausė:
– Gerbiamasis, jei tu panorėtumei, ar galėtumei nužudyti šį dramblį?

Siddha atsakė:
– Taip, tai visai nesunku.

Ir, paėmęs saują dulkių, ištarė kažkokią tai mantrą ir sviedė dulkes į dramblį.

Dramblys suriaumojo, ir negyvas nuvirto ant žemės.

Tai pamatęs, šventasis sušuko:

Tu tikrai valdai mistines jėgas!

Tu per vieną akimirką nužudei tokį didžiulį gyvūną!

O ar gali prikelti nužudytą gyvūną naujam gyvenimui?

Siddha atsakė:
– Taip, tai visai nesunku.

Jis vėl paėmė saują dulkių, sugiedojo mantrą ir metė tas dulkes į dramblį.

Ir dramblys atgijo.

Šventasis nustebo tai pamatęs ir vėl sušuko:
– Tavo galios tikrai ypatingos!
– Bet noriu užduoti tau dar vieną klausimą.
– Tu nužudei dramblį ir sugrąžinai jį į gyvenimą.
– Bet ką tuo laimėjai?
– Ar tu pajautei Dievą?

Tai pasakęs, šventasis dingo.

Ir ilgam tada susimąstė Siddha.

Išmintis:

Kokiomis galiomis bebūtų apdovanotas žmogus, jo visos ateina iš Dievo.

Didžiausia galia ir didžiausias misticizmas, kuris gali būti žmoguje – tai amžina pasiaukojimo tarnystė Dievui.

Visa kita baigiasi su šio kūno mirtimi.

Visos galios žmogui duodamos tik tam, kad žmogus galėtų tarnauti Dievui ir Jo vaikams: žmonėms, gyvūnams, medžiams ir visa kas supa patį žmogų.

Kuo labiau žmogus atsiduoda Dievui, tuo daugiau jis gauna ir galių.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *