,

Kas „Aš“?

Dienoraštis

Vasario 15 diena
Trečiadienis
Dvaraka, Vilnius

Sveiki mielieji!

Pasidalinkite šiuo dienoraščiu su savo draugais, kad ir jie gautų žinias, kurios Jus padarė daugiau suprantančiais ir sugebančiais!

Šiandien paskaitykite tokią istoriją ir išmintį.

Kas „Aš“ ?

Buda merdėjo!

Keturiasdešimt metų jis vedė visus į priekį ir tūkstančiai žmonių ėjo paskui Jį.

Dabar Jis merdėjo.

Ir Buda apsuptas mokinių pasakė:

– Tai mano paskutinė diena. Jeigu turite ką nors paklausti, klauskite.
– Atėjo diena, kai kiekvienas turi eiti savo keliu.

Begalinė tamsa apgaubė Budos mokinius.

Mylimiausias Budos mokinys Ananda pradėjo, kaip mažas vaikas verkti ir kūkčioti. Galiausiai jis pradėjo daužyti lyg pamišęs savo krūtinę.

– Ką tu darai Ananda? – paklausė Buda.

– Ką mums dabar daryti? – atsakė Ananda.

– Tu buvai čia ir mes visą laiką ėjome paskui Tave. Tai buvo gera ir saugu.

– Mes visiškai užmiršome, kas yra tamsa.

– Kai ėjome paskui Tave, visur buvo šviesu.

– Dabar Tu išeini. Ką mums daryti?

Ir Ananda pradėjo vėl verkti ir stenėti.

– Paklausyk, – atsakė Buda.
– Keturiasdešimt metų tu ėjai mano šviesoje ir savo šviesos tu negalėjai pasiekti.
– Argi tu galvoji, jeigu pragyventumei dar keturiasdešimt metų, tu pasiektumei savo šviesą?
– Kuo ilgiau tu eini skolintoje šviesoje, kuo labiau kažką mėgdžioji, tuo labiau tu prarandi save.
– Todėl man geriausiai jau išeiti.

Paskutiniai Budos žodžiai buvo:
– Būkite patys savo kelio šviesa.

Išmintis:

Iš tikro daugelis iš mūsų savo gyvenimo net negyvename.

Mes gyvename mūsų tėvų primestą įsivaizduojamą „laimingą“ gyvenimą arba šio meto suformuotą gyvenimo stereotipą.

Mes mėgdžiojame aktorius, dainininkus ar kitus įžymius žmones įsivaizduodami, kad jie yra laimingi.

Mes nežinodami kas yra tikras gyvenimas, nugyvename šitą gyvenimą dažniausiai beprasmiškai.

Iš tikro mes esame nuostabūs Dievo kūriniai.

Kiekvienas iš mūsų yra individuali asmenybė.

Kiekvienas iš mūsų yra nemirtingas ir sutvertas laimei.

Todėl kiekvienas iš mūsų turi atrasti save.

Kiekvienas iš mūsų turi prabusti dvasine prasme, suprasdami, kad mes ne šie kūnai.

Kiekvienas iš mūsų savo keliu turi grįžti į Amžinybę pas Savo Tėvą.

Nuolankiai!

Jūsų tarnas
Anantara das

Jeigu Jus mano veikla ir paskaitos įkvėpė pradėti keisti Jūsų gyvenimą į gerą, jeigu padėjo išspręsti Jūsų asmenines ar šeimos problemas ar dar kokiu nors būdu Jums pagelbėjo ir jeigu už tai jaučiate dėkingumą, galite paremti mano veiklą. Aš būsiu Jums labai dėkingas, o paaukotos lėšos padės pasikeisti ir kitų žmonių gyvenimams.
Noriu paremti
Dalintis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *